Gelegenheidspolitiek PvdA

jamesgulliver_newyorkDe gemeenteraadsfractie van de PvdA heeft op 9 februari 2014 schriftelijk aan het college van B&W gevraagd om rekening te houden met omwonenden en de buurt bij nieuwbouwplannen. De partij heeft geconstateerd dat Stadjers: ‘[…] vragen hebben over een bouwplan in hun buurt. […] De bewoners maken zich daarbij zorgen om het effect dat een individuele [sic] bouwplan heeft op hun eigen woongenot, maar vragen zich ook af wie het sociale evenwicht van de buurt in de gaten houdt en hoe de leefbaarheid in hun buurt of wijk geborgd is.  

De Stadspartij is het van harte met de PvdA eens. In dezen. 

Begin vorig jaar diende het college bij monde van PvdA-wethouder Van der Schaaf een nieuw bestemmingsplan in voor het terrein Oosterweg 83 in de Oosterpoort. Er was al veel gesteggel aan dit voorstel voorafgegaan. Een, zoals later bleek, frauduleuze projectontwikkelaar had eerder een groot plan bedacht voor het terrein, wat de gemeente goedkeurde; nóódgedwongen, naar het college zei, omdat het paste in het toen vigerende bestemmingsplan. De omwonenden waren boos, vreesden voor minder licht en meer lawaai en stapten naar de Raad van State, die hun grotendeels gelijk gaf. In ongeveer dezelfde tijd werd de projectontwikkelaar opgepakt. De gemeente zag haar kans schoon en trok de bouwvergunning(en) in. Maar tot verbazing van iedereen kwam de wethouder vervolgens met een bestemmingsplan dat een vrijwel nét zo’n groot bouwwerk mogelijk maakte als dat van de vorige malafide projectontwikkelaar. De Stadspartij diende een motie in om dit onheil af te wenden.

Die motie haalde het helaas niet, maar nu komt het: óók de PvdA-fractie stemde tegen! 

Mogelijk heeft dit verhaal nog een happy end. De omwonenden, niet moe te krijgen, zijn andermaal naar de Raad van State gestapt en die bepaalde dat de gemeente een slecht plan had gemaakt en nu haar huiswerk over moet doen. Het moet een bestemmingsplan worden waarin alleen grondgebonden woningen de ruimte krijgen en geen appartementen. Het zal nog wel even duren voordat er gebouwd gaat worden… 

Wim Maat