Forse kritiek Stadspartij op ‘banenplan’ D66 en VVD

anna riemersma stadspartij grootD66 en VVD, partijen die anders nooit voor gesubsidieerde banen zijn, kwamen woensdag 7 september in de raadscommissie onderwijs en welzijn in Groningen met het voorstel  een dergelijke baan te scheppen. En wel voor de vrijwilligersmakelaar. Deze  man is zelf als vrijwilliger begonnen door andere vrijwilligers te zoeken  voor sportverenigingen. Hij doet dat volgens D66 en VVD zo goed dat hij met een betaalde functie moet worden beloond. Het college vindt dat ook prima, maar het voorstel voor dit plan voor een betaalde baan moest  nog wel even  worden voorgelegd aan de raadscommissie.

De vrijwilligersmakelaar  wordt inmiddels al betaald. Tot groot ongenoegen van raadslid Anna Riemersma van de Stadspartij:  “Wat zitten we hier eigenlijk te doen?”, vroeg ze D66-wethouder De Rook. Ze hoefde geen antwoord, want haar conclusie staat vast: “De commissie staat voor een voldongen feit.”
De Stadspartij is er helemaal niet tegen dat iemand uit de uitkering komt, integendeel, maar deze baan is wel erg toegesneden op een bepaalde persoon. Riemersma: “Wat doe je als die persoon wegvalt? Blijft die functie dan bestaan?”

Behalve de Stadspartij waren andere partijen ook zeer kritisch.
SP:“Krijgen andere vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten ook zo’n kans?” De andere oppositiepartijen lieten zich ook niet onbetuigd. Het ‘banenplan’ wordt in de  gemeenteraad van 28 september besproken.