Financieel gewin staat voorop, veiligheid is bijzaak

imageFlauwekul, zo deed de NAM op 30 december 1986 de stelling van de Asser geograaf Meent van der Sluis af toen hij constateerde dat de aardbeving op tweede kerstdag van dat jaar werd veroorzaakt door de gaswinning bij Slochteren. De NAM verwees dit rechtstreeks naar het rijk der fabelen.

In 1963 werd Willem Meiborg door de NAM en de overheid als dorpsgek weggezet toen hij waarschuwde op de gevaren van de gaswinning. Dit is tekenend. Al jaren wordt op een dergelijke manier omgegaan met de gaswinning en de zorgen van Groningen. Het financiële gewin staat voorop en de veiligheid van onze inwoners is bijzaak geworden.

Daar komt nog eens bij dat Jan de Jong, oud toezichthouder van SodM, op 17 februari in het NRC optekende dat bij 21 miljard kuub de veiligheid optimaal is en de leveringszekerheid is gegarandeerd.
Tekenend is de geldstroom, want wat ziet Groningen eigenlijk terug van de opbrengsten van het aardgas? Door een wet van Napoleon uit 1810, kwam toen der tijd de opbrengsten van het gas niet toe aan de landeigenaren, de boeren, maar aan de staat. Zij, de boeren, werden overigens zelf niet aangesloten op het gasnetwerk.

Van de 260 miljard winst krijgt de provincie Groningen nu een fooi van slechts 1,2 miljard. Dat dit niet voldoende zal zijn om de schade te herstellen moge duidelijk zijn.

De slachtoffers, zorg en ellende van de Groningse bevolking neemt de regering op de koop toe, stelde ik in december. Het ronduit schokkende rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bevestigt dit. Uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid blijkt dat het geld vooropstond en de veiligheid of erkenning van de aardbevingen bijzaak is.

“Veiligheid van de burgers van Groningen in relatie tot de aardbevingen is tot begin 2013 van geen invloed geweest op de besluitvorming.”

“Kennisinstellingen zoals het KNMI en TNO en universiteiten meenden voldoende inzicht te hebben in de risico’s. Dit bleek niet het geval.”

“De betrokken partijen beschouwden het veiligheidsrisico voor de bevolking verwaarloosbaar”.

Tot zover ons vertrouwen in de “onafhankelijke” partijen, om van het Centrum voor Veilig wonen nog maar te zwijgen. Terwijl betrokken partijen aan de picknicktafel (de dialoogtafel) bijeenkomen gaat de gaswinning onverminderd door.

Wie het heeft volgehouden om het gasdebat van vorige week in de Tweede Kamer te volgen, is getuige geweest van een politiek steekspel, over de rug van ons Groningers. Wij, Groningers, voelen ons, op zijn zachtst gezegd, in het pak genaaid. We worden, opnieuw, met een fooi afgescheept uit electoraal gewin…

Inmiddels nemen diverse PvdA afdelingen in de provincie afstand van hun Haagse collega’s. Wat doet afdeling stad…? De VVD in Den Haag vindt het acceptabel, omdat het niet gaat om een aanpassing van de maximale gasproductie. Daardoor ontstaat er naar verwachting ook nog geen gat in de begroting. Men steekt gewoon zijn middelvinger op naar Groningen.

De minister zei opnieuw meer onderzoek nodig te hebben om een definitief besluit te kunnen nemen over het terugdringen van de gaswinning. Een farce, want gebleken is dat het KNMI niet alle meetpunten op orde heeft, hoe is het dan in hemels naam mogelijk om in een half jaar tijd een gedegen meting uit te voeren.

De oostzijde van de gemeente Groningen ligt in het aardgaswingebied ligt. Er zijn veel woningen, boerderijen en andere panden die schade hebben door de aardgaswinning. Belangenvereniging MEER-dorpen schrijft dat de schade door de NAM getaxeerd en op hun kosten gerepareerd. Hoezo, wij zijn geen aardbeving gebied? Ik citeer uit de brief van de belangenvereniging: “De bewoners worden ongewild geconfronteerd met schade aan hun bezit en moeten vervolgens, vaak meerdere malen, een vaak vervelende periode van taxatie- en schadevaststelling en schadeherstel ondergaan.”

Het is voor ons dan ook onbegrijpelijk dat wij geen deel uitmaken van het bestuursakkoord Vertouwen op herstel, Herstel van Vertrouwen. Het college schrijft immers zelf ook dat schadeafwikkeling niet snel genoeg gaat.

De Stadspartij is van mening dat ook de gemeente Groningen in het aardbevingsgebied moet worden opgenomen om zo in aanmerking te komen voor de “Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering”.

Daarom dienen wij een motie in met SP en CDA.

In aanvulling op het akkoord “Vertrouwen op herstel, herstel van Vertrouwen” (Vertrouwen 2x met een hoofdletter), zijn er wel concrete afspraken gemaakt met de gemeente Groningen. Heeft het college Vertrouwen gekregen met een hoofdletter of met een kleine letter?

Het is goed dat het college blijft pleiten voor het vergoeden van de kosten gerelateerd aan aardbevingen voor vastgoedeigenaren die zelf het voortouw nemen wanneer zij zelf hun vastgoed aan willen passen.

Tot slot gaat de Stadspartij er van uit dat het college zich aansluit bij een besluit tot bezwaar bij de Raad van Staten.