Einde van “sportspaghetti” in zicht.

sport

Vorige week besprak de raadscommissie Onderwijs en Welzijn het raadsvoorstel ‘Kaders Gelijk Speelveld’.
Met dit raadsvoorstel moet de ongelijkheid tussen sportverenigingen ten aanzien van de te betalen lasten op sportparken recht getrokken worden . Ook zijn er kaders ontwikkeld die als basis dienen voor het voeren van de individuele gesprekken met de sportverenigingen. Deze gesprekken worden in het eerste half jaar van 2017 gevoerd. Er zijn twee mogelijkheden voor clubs, of recht van opstal of het betalen van huur. Daarnaast worden een aantal vergoedingen die de gemeente aan de clubs verstrekt afgeschaft. Alleen de ingebruikgevingsvergoeding kleedkamers en de schoonmaakvergoeding derden blijven in gebruik

De Stadspartij is blij dat er eindelijk een eind komt aan de spaghetti van regelingen en ongelijkheid en dat de ongelijkheid tussen verschillende verenigingen ten aanzien van te betalen lasten op sportparken wordt recht getrokken; gelijke monniken, gelijke kappen.
Een situatie die we nooit meer hopen terug te zien is die van voetbalvereniging Gronitas tijdens het circus rondom de sportcarrousel. Die sportclub moest verdwijnen om het nieuwe trainingscomplex van FC Groningen mogelijk te maken. Door de vele onduidelijkheden en fouten van de gemeente eindigde dit in juridische touwtrekkerij.

 

De betrokkenheid van de Sportkoepel is bij dit onderwerp wederom groot.  De Stadspartij ziet de sportkoepel inmiddels als een adviescommissie zoals bijvoorbeeld de Kunstraad. Het college moet in de ogen van de Stadspartij vanaf nu dan ook goede argumenten hebben om van hun adviezen af te wijken.

 

Als door het terugbrengen van de ongelijkheden acute financiële problemen bij clubs ontstaat moet een maatwerkoplossing mogelijk zijn. Ook wil de Stadspartij inzicht krijgen in de gesprekken die nog met de sportverenigingen wordt gevoerd.  We zijn dan ook blij met de toezeggingen van het college hierop.