Digitaliseren van het Gouden Boek

Fractievoorzitter Robert Prummel zal het onderstaande plan deze maand indienen als initiatiefvoorstel in de Raad, gelukkig hebben de andere partijen al laten weten dat ook zij daar achterstaan. Ook zij zagen in dat het in deze tijd van computers en internet vanzelf spreekt dat een stad zijn ereburgers niet langer uitsluitend eert in een gesloten boek in een vitrine waar niemand bij kan. Het plan is afgelopen woensdag in de Raadscommissie Financiën voor het eerst besproken.

Digitaliseren van het Gouden Boek

§  De aanleiding

Toen onlangs een Groninger werd ingeschreven in het Gouden Boek, ook wel Gulden Boek genoemd, de lijst van ereburgers van Groningen, wilden tal van mensen het boek bekijken maar dat ging niet, het is daarvoor te kostbaar. Dat bracht Robert Prummel op het idee om het boek op het internet te laten zetten. Dan kunnen de kinderen en kleinkinderen van de ereburgers de gecaligrafeerde pagina met de naam van hun ouders of grootouders terugvinden. Door het tonen van de versierde pagina’s gaat Groningen met zijn tijd mee, de daden van onze ereburgers verdienen het om in brede kring bekend te worden gemaakt.

§  Wie staan in het Gouden Boek?

Het gaat om zeer uiteenlopende mensen, we vinden behalve koninginnen en prinsen ook Annie Tak die zoveel voor de Oosterparkwijk heeft betekend. Een bijzondere plek nemen de namen van Nederlandse verzetslieden en van onze Canadese bevrijders in.

De Stadspartij verbindt het initiatiefvoorstel aan de begroting van de Groninger Archieven. Die begroting zal deze maand in de Raad worden besproken. Het is de bedoeling dat de bezoekers op het internet naast de afbeelding van de pagina in het Gouden Boek ook wat informatie over de desbetreffende persoon zullen kunnen vinden. Het Gouden Boek kan dan een rol gaan spelen bij het onderwijs over onze stad.

De Groninger Archieven zijn bij uitstek geschikt om dit project uit te voeren, zij beschikken over de apparatuur en de vakkennis die nodig is om de pagina’s digitaal weer te geven en de historici die daar werken hebben de gegevens over onze ereburgers onder handbereik.

Robert Prummel

Fractievoorzitter van de Stadspartij

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*