Groninger Belang

De Stadspartij voor Stad en Ommeland is aangesloten bij de Provinciale Lokale Partij Groninger Belang. Dit is een provinciale politieke partij die opkomt voor de belangen van alle inwoners van de provincie Groningen: Stad & Ommeland. Het Groninger Belang is onafhankelijk van landelijke politieke partijen en wordt gevormd door een groot deel van de lokale politieke partijen die binnen de provincie Groningen actief zijn. Hierdoor weet het Groninger Belang als geen ander wat er in úw gemeente en regio speelt.

Groninger Belang zal zich bij al haar beslissingen laten leiden door het antwoord op de vraag: “Wat is goed voor onze provincie en onze inwoners ?”
Groninger Belang staat voor een daadkrachtige provincie waar geïnvesteerd wordt in economie, werkgelegenheid, infrastructuur, leefbaarheid op het platteland, een gezonde woonomgeving en behoud van ons Gronings cultureel erfgoed in alle opzichten. Groninger Belang wil de bevoegdheid zo dicht mogelijk bij de burgers leggen, dus minder bemoeienissen vanuit de provincie en meer overlaten aan de gemeenten.

Groninger Belang heeft  drie zetels in de Provinciale Staten van Groningen.  Wat Groninger Belang uniek maakt is dat deze partij bestaat uit andere lokale partijen. Het klinkt normaal maar is heel bijzonder. Dertien lokale partijen in de provincie Groningen zijn lid van Groninger Belang. Zij hebben gezamenlijk het programma van onze partij opgesteld. De aangesloten lokale partijen delen dus de inhoud van dit programma met elkaar. Op dit vlak zijn zij met elkaar verbonden.

Daarnaast voeren de lokale partijen in de eigen gemeenten de koers die zijzelf kiezen. Het Groninger Belang wil hier heel bewust ook geen invloed op hebben. En onze leden willen in hun gemeenten ook hun eigen koers kunnen bepalen.

Deze voor ons zo vanzelfsprekende werkwijze is bij de grote landelijke partijen ondenkbaar. Hier volgt men eerst in de provincie, en dan in gemeenten, een koers die in Den Haag wordt uitgezet. Dit willen wij nadrukkelijk niet. En onze leden ook niet.

 Het Groninger Belang …

Groningen verdient het!

Het Groninger Belang staat voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten, daar waar onze bodemschatten worden gedolven en inwoners hiervan hinder ondervinden. Schadevergoeding en compensatie moeten snel en zo eenvoudig mogelijk geregeld worden. Veiligheid staat voorop en moet te allen tijde gewaarborgd worden. Een onafhankelijke schade afhandeling is essentieel, eveneens als onafhankelijkheid bij het bepalen van (her) bouwnormen. Het Groninger Belang gelooft in de kracht van onze provincie en haar inwoners! Groninger Belang gelooft in de pijlers onder onze economie en wil deze verder versterken:

Speerpunten

  • Gaswinning
  • Windmolens
  • Herindeling
  • Economie
  • Omgevingsverordening
  • Industrie


OSF
Het Groninger Belang is sinds 2015 lid van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), hierdoor zijn wij indirect ook lid van de OSF. Mede dankzij dit lidmaatschap heeft Groninger Belang de laatste jaren subsidies kunnen gebruiken om de partij een grotere bekendheid te geven. Ook hebben de bij Groninger Belang aangesloten partijen een financiële bijdrage ontvangen voor de verkiezingscampagne’s. 

De OSF is een samenwerkingsverband van onafhankelijke provinciale partijen. Sinds 1999 doet OSF mee aan de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Op dit moment heeft de OSF één zetel in de Senaat. Die wordt sinds mei 2015 bekleed door Hendrik ten Hoeve. De  vertegenwoordiging in de Eerste Kamer is belangrijk omdat de onafhankelijke, lokale politiek ook in Den Haag gehoord moet worden.

De OSF maakt zich sterk voor politiek op niveau: plaatselijke partijen voor de gemeenteraden, lokale partijen voor provinciale partijen en landelijk in de Eerste Kamer.