De Stadspartij wil Martiniplaza duurzaam maken.

Groningen zal de eerste jaren flink blijven investeren in duurzaamheid. Dat beleid steunt de Stadspartij. Wij vragen het College daarom om met voorrang in het energiezuiniger maken van grote gemeentelijke gebouwen als Martiniplaza te investeren. Martiniplaza  heeft een sterk verouderd verwarmingssysteem en gebruikt 30.000 Euro aan energie per maand.

De Stadspartij verwondert zich over het aanpakken van kleine energiegebruikers terwijl grote gebouwen buiten schot blijven. De Martiniplaza werkt nog met verwarmingsketels die dertig jaar oud zijn. Vervanging van die ketels en het energiezuiniger maken van dit ene gebouw weegt op tegen het rendement van tientallen andere, kleinere,  maatregelen. Nieuwe ketels en buizen kunnen in de Martiniplaza snel worden terugverdiend. Martiniplaza heeft het economisch moeilijk. De Stadspartij verwacht dat een lagere energierekening de tekorten zal verminderen. Dan kan Martiniplaza weer investeren in het interieur en het ook aan de buitenkant wat verouderde gebouw opknappen. Op dit ogenblik is er bij Martiniplaza al sprake van flink achterstallig onderhoud.

De Stadspartij zal bij het begrotingsdebat op 13 november een motie over de Martiniplaza indienen. (Noot: deze motie is inmiddels met meerderheid van stemmen aangenomen)