De Stadspartij op bezoek bij het WIJteam Beijum

Op vrijdagmiddag 10 maart gingen Amrut Sijbolts en ik naar het gebouw van het WIJ Team in Beijum aan de Isebrandtsheerd. Het is de oude school de Doefmat, voor veel ouders en kinderen een vertrouwde plek.

De binnenkomst is prettig, in een lichte vrolijk aangeklede ruime hal, met een grote tafel en, heel belangrijk, er is koffie en thee om mensen welkom te heten.

Na een rondleiding door het gebouw langs de verpleegkundige in het consultatiebureau, de keukenkamer waar een groep schoolkinderen met Antilliaanse achtergrond werd begeleid door mensen van Stichting Brisa, het kantoor waar medewerkers de WMO aanvragen in goede banen leiden en het kledingruilwinkeltje, was er ruim tijd om verder te praten over het reilen en zeilen van dit WIJteam.

Het bestaat al 4 jaar. De ontvangst is uitnodigend en daardoor heel laagdrempelig. Er komen gemiddeld zo’n 50 mensen per dag langs voor zeer diverse zaken, van even koffie drinken tot zeer ingewikkelde problematiek over schulden en zorg. De methodiek die wordt gehanteerd is die van de Reflectieve praktijk. Die komt er in het kort op neer dat de hulpverleners reflecteren op hun eigen handelen om van daaruit de eigen kracht van de hulpvragers en hun netwerk te versterken.

De bezoekers en hulpvragers en ook de hulpverleners hebben een heel diverse achtergrond, wat heel logisch is in Beijum met zijn multiculturele samenstelling.

Zo zijn er mensen van oorsprong uit Vietnam, vluchtelingen uit Syrië, sommigen getraumatiseerd. Zij allen vinden een eerste opvang bij het WIJteam. Preventie staat voorop en doorverwijzing vindt zo weinig mogelijk plaats.

Dat voorkomt zowel onnodige hulp bij te snel doorverwijzen, want voor ieder probleem is er wel een instelling te vinden, als onnodige bureaucratie. Dat spreekt ons als Stadspartij zeer aan.

Dat is de bedoeling van de nieuwe opzet, om de tweede lijns hulp in te perken. Voor mensen met schulden bijvoorbeeld is er samenwerking met verhuurders om erger te voorkomen. Iedereen die zich aanmeldt met een ondersteuningsvraag wordt in principe thuis bezocht. Tot nu toe loopt dat goed en zijn er nauwelijks weigeringen.

Het was een leerzaam bezoek, waarvan de bevindingen meegenomen worden bij volgende bezoeken aan WIJteams in de stad.