De Stadspartij dringt aan op een Spoorlijn Groningen-Heerenveen

Er wordt veel geld gestoken in het voorbereiden van een tram die binnen de stad Groningen gaat rijden. Zo’n tram lost het fileprobleem niet op. Die files staan immers op de ringwegen. De tram naar Zernike is een studentenlijn. Voor veel geld zal men gezonde jonge studenten van de fiets in de tram lokken. De files blijven ondertussen staan.

De Stadspartij wil dat de Gemeenteraad en de Provinciale Staten debatteren over het standpunt van VNO/NCW over de spoorlijn naar Heerenveen. Het dagblad van 24 september noemt het  ‘Afblazen van de  spoorlijn een historische vergissing’. Terecht, want als er nu één project past in de compensatiegelden voor de Zuiderzeelijn is het deze spoorlijn .

De Stadspartij is het daarover met de ondernemersorganisaties eens.

Aanleg van deze spoorlijn zou ook een aantal zaken uit Plan B direct mogelijk maken, zoals oplossingen voor de verkeershinder door de ouderwetse spoorwegovergangen aan de westkant van de stad.

Economisch is het beter om te investeren in de spoorlijn naar Drachten en Heerenveen. Laten we  het geld dat voor de tram geserveerd is hier aan besteden. Het blijft RSP geld voor (Openbaar) Vervoer, het blijft in de stad en het Noorden en het geld wordt veel effectiever ingezet. Fractievoorzitter Robert Prummel vraagt zich af hoe men daar nu tegen kan zijn? Er zal door de gemeenteraad en de Provinciale Staten van Groningen Friesland en Drenthe toch moeten worden gekozen. Er is niet genoeg geld voor alle projecten die inmiddels werden voorbereid.

U begrijpt de keuze van de Stadspartij waarschijnlijk al. De tram kost pakweg 300 miljoen. Deel dit bedrag en stel 200 miljoen beschikbaar voor de spoorlijn naar Heerenveen.

Met 100 miljoen extra voor de Zuidelijke Ringweg is er voldoende geld voor grote deksels op de  ringweg. Dan komt er in het zuiden van de stad meer groen en de geluids- en luchtkwaliteit zal verbeteren.

Zo worden er eindelijk milieuvriendelijke keuzes gemaakt

Robert Prummel
Gerard Offerman