‘College heeft gebrek aan politiek gevoel’

De gemeente Groningen heeft alleen met de direct omwonenden gesproken over het verdwijnen van 12 parkeerplaatsen in het A-kwartier. Wethouder Joost van Keulen gaf toe dat met buurtbewoners uit de wijdere omgeving overlegd had moeten worden.
”Dit bewijst het gebrek aan politiek gevoel van dit college”, constateert Amrut Sijbolts. Hij is fractievoorzitter van de Stadspartij die met Algemeen Belang Ten Boer fuseert tot Stad en Ommeland. Sijbolts zei dat gisteravond in de raadsvergadering. “Burgemeester en wethouders zeggen dat ze inspraak belangrijk vinden, maar het gaat telkens mis. We zien dit soort foute inschattingen in allerlei wijken keer op keer terugkeren.”
Sijbolts vindt dat dit college de aandacht te veel richt op de binnenstad. Daardoor is er te weinig aandacht voor bijvoorbeeld verkeersveiligheid en zwerfafval in de wijken.
Nu blijkt er geen geld gespaard te zijn om de Centrumgarage te kopen. Daarom wordt deze aankoop met tien jaar uitgesteld. GroenLinks stelde sluiting van de Centrumgarage als voorwaarde om tot dit college toe te treden. Nu gaat deze partij plotseling akkoord met het langer openhouden van deze garage. De buurt loopt daardoor een eigen parkeerplaats mis en ook komt er geen grote stalling voor fietsen in de Centrumgarage.
Sijbolts spreekt van een ‘houtje-touwtjeconstructie’ waarbij het ene gat met het andere gestopt wordt. Hij voorziet problemen vanaf het moment dat de Forumgarage open gaat. “De twee garages worden elkaars concurrent.”