College B&W kan overschrijden van 15% norm niet terugdraaien. Bezwaarschriften van burgers over studentenhuisvesting bleken volstrekt zinloos.


 

 

De Stadspartij is boos en teleurgesteld over de onherstelbare fouten van het College, dat vergunningen voor studentenhuizen aan het Hoornsediep afgaf waar dat niet had gemogen. De gemeente Groningen maakt bewust gebruikt van een zwaar verouderd telsysteem dat sinds 2011 al niet meer wordt geactualiseerd. Zo kwam het tot onterechte vergunningen. ijdens het tellen zag de gemeente de sloop van maar liefst 48 woningen in 2011 over het hoofd. De gemeente had hier in 2011 zelf een vergunning voor afgegeven.

De Stadspartij stelde raadsvragen over de overschrijding van de 15% norm. Uit het antwoord blijkt dat het College wèl excuses wil maken, maar verder niets kan en wil doen. Een illegaal studentenpand werd gelegaliseerd. De 15 % norm voor studentenhuizen werd zo voor de zoveelste keer overschreden. De gemeente geeft toe dat ernstige telfouten werden gemaakt. Ondertussen zijn burgers die in vakantieperiode slechts enkele dagen te laat hun bezwaarschrift indienden niet ontvankelijk.  Anderen kregen nul op het rekest. Zij woonden niet direct naast de betreffende panden. Speculanten, die ten onrechte een vergunning hebben gekregen, houden deze vergunning. Zij maken winst, de omwonenden zitten met de schade.

De Stadspartij zal de antwoorden van het College agenderen in de Raad.

Robert Prummel.