Beheer, Onderhoud, Natuur Milieu en Duurzaamheid 

Wij staan voor: 

  1. Het inlopen van achterstallig beheer en onderhoud van de openbare ruimte, parken en plantsoenen, bijzondere en historische (binnen-) tuinen en meer groen toevoegen en kiezen voor ecologisch bermbeheer en het niet onnodig kappen van bomen.
  2. Organiseren van milieustraten in wijken en dorpen en gratis ophalen van grofvuil. De invoering van DIFTAR is voor ons niet vanzelfsprekend.
  3. Meer geld voor toezicht en handhaving van de openbare ruimte en meer aandacht voor het voorkomen en opruimen van zwerfvuil, illegale dumpingen en zwerf- en weesfietsen.
  4. Behoud van de Hortus in Haren en geld om het achterstallig onderhoud in te lopen.
  5. Park- en plantsoenwachters die toezien op beheer, onderhoud en veiligheid in onze parken en plantsoenen
  6. Meer openbare toiletten en urinoirs in de binnenstad en goede voorzieningen voor watersporters bij havens en watersportplaatsen.
  7. Biologische en duurzame landbouw. Boeren die oog hebben voor duurzaamheid, diervriendelijkheid, biodiversiteit of zorgboerderijen ondersteunen en faciliteren waar nodig.
  8. Aandacht voor dierenwelzijn.
  9. Wijkgerichte plannen om de energietransitie mogelijk te maken.
  10. Energie uit windmolens op zee en zijn tegen horizon vervuiling door windmolens op land.

Goed onderhoud, overal!

Wij willen dat ieders woonomgeving er netjes en verzorgd uitziet. Dat doen we met z’n allen maar als gemeente moeten we het goede voorbeeld geven. Daarom bezuinigen we niet op het onderhoud en schoonhouden van onze stad. Wij willen schone straten en verzorgd groen en speelplaatsen. Het vuilnis moet goed en betaalbaar worden opgehaald en grofvuil gratis.

Iedereen kan het zien: de laatste jaren gaan de stad en dorpen er hard op achteruit wat betreft het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Wij willen dat er zo snel mogelijk gestart wordt met het inlopen van achterstallig onderhoud. Groen, wegen, fietspaden en de openbare verlichting moeten de komende jaren op een fatsoenlijk niveau worden onderhouden. Het aanleggen van groene tuinen door particulieren moet worden bevorderd. Onze ambitie: de groenste gemeente van Nederland!

Wij willen een openbare ruimte die uitnodigt om naar buiten te gaan, anderen te ontmoeten, te winkelen, te sporten, tot rust te komen of gewoon om te genieten van de buitenlucht.
Als we moeten bezuinigen als gemeente, dan doen we dat op overbodige plannenmakerij, luchtfietserij en prestigeprojecten. Die kosten de belastingbetaler alleen maar geld en leveren niets op.