Amrut Sijbolts nieuwe lijsttrekker Stadspartij bij komende gemeenteraadsverkiezingen

01AmrutSijboltsDinsdag 10 december jl. koos de algemene ledenvergadering van de Stadspartij Amrut Sijbolts tot nieuwe lijsttrekker. Tijdens de vergadering werd tevens de definitieve kieslijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Nummer twee op de lijst is Hans Moerkerk, gevolgd door Wim Maat. Jim Rotteveel, Jacob Bolhuis, Bert Copinga, Anna Riemersma, Marjet Woldhuis, Rienk Weening en Enne Hovingh. (Omdat een aantal kandidaten zich nog beraden, zal de volledige lijst zsm worden gepubliceerd).

Robert Prummel heeft zich inmiddels teruggetrokken als fractievoorzitter en de fractie heeft uit haar midden Amrut Sijbolts als nieuwe fractievoorzitter verkozen.