AIVD monitoring klap in gezicht slachtoffers

By 10 september 2018Aardbevingen

René StayenDe Stad en Ommeland fractie in Ten Boer is zowel boos als teleurgesteld nu in diverse media gemeld wordt dat de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst Groningers in het aardbevingsgebied actief heeft “gemonitord” omdat men bang was (is) voor terroristische acties van individuen of groeperingen. “Belangrijke bevindingen met betrekking tot de nationale veiligheid worden besproken in het kabinet, dus kunnen we er van uit gaan dat ook dit bij de betrokken ministers en de premier terecht is gekomen”.

René Stayen, de fractievoorzitter van Stad en Ommeland in Ten Boer (voorheen Algemeen Belang Ten Boer) is zowel boos als teleurgesteld: “ Wij accepteren niet dat inwoners van het aardbevingsgebied door de AIVD gelijkgesteld worden met ‘potentiële’ terroristen. Blijkbaar dringt het wel door in Den Haag dat de grens van de hoeveelheid ellende en minachting, het wantrouwen van de inwoners op het punt staat overschreden te worden. “

“Het gaat echt veel te ver om inwoners of actiegroepen te laten volgen en onderzoeken door de AIVD en dan ook nog met het stempel “potentiële terrorist, slachtoffers in de rol van mogelijk misdadiger” stelt de fractievoorzitter; “Dat kan toch niet? De regering moet de Groningers steunen, helpen en snel. Zinloze stigmatisering daar zitten we niet op te wachten. Als er etiketten moeten worden geplakt? Dan niet op de slachtoffers maar op de onbewoonbare of beschadigde huizen.

Join the discussion 3 Comments

Leave a Reply