Actualiteitendebat omgang met ondernemers

6

Afgelopen weken verschenen er in de media diverse berichten over ontevreden ondernemers in aanloop naar het lustrum eindfeest van de RUG. Een aantal horecaondernemers voelen zich zonder overleg buitenspel gezet. Vanwege het feest van de Rijksuniversiteit afgelopen zaterdag, die 400 jaar bestaat, werd de horecaexploitatie op het plein werd overgenomen door de organisatie van het feest. De ondernemers kregen pas 2 weken van te voren de mededeling, door studenten van de RUG, dat zij hun terrassen moesten inruimen, pas een aantal dagen later ontvingen zij van de gemeente een brief. De gemeente zette hierbij de APVG in, in het kader van de openbare orde en veiligheid. Het is zeer bijzonder te noemen dat het News Café en het Goudkantoor om deze reden, hun vergunde terrassen, moesten inruimen en dat de organisatie van het eindfeest het Waagplein vervolgens volledig ter beschikking kreeg. Dit werd ingericht met een podium, loungehoek/terras en “Ikea food stand” op het vergunde terras van de ondernemers.

De ondernemers hebben formeel bezwaar aangetekend en overwogen zelfs een kort geding. Uiteindelijk hebben ze voor dat laatste niet gekozen. Ze zijn wel bereid om desnoods tot de rechter te gaan om de hele gang van zaken juridisch laten te toetsen. De fracties van de Stadspartij en het CDA zijn van mening dat dit een enorme verspilling van tijd, geld en energie is en dat dit makkelijk te voorkomen was geweest als de gemeente fatsoenlijk in overleg was gegaan. Dit lijkt niet gebeurd te zijn.

Koninklijke Horeca Nederland maakt zich nadrukkelijk zorgen over deze situaties, welke in hun ogen, steeds vaker meer regel dan uitzondering lijkt te worden. Zeker waar het gaat om het tijdig en volledig informeren van ondernemers.

De fracties van de Stadspartij en het CDA verzoeken tot een actualiteitendebat om juridisch getouwtrek te voorkomen en om soortgelijke situaties in de toekomst tegen te gaan.

Beide fracties hebben de volgende vragen:

Ad. a.: De communicatie.

 1. Hoe kan het dat er niet tijdig overleg is gevoerd met de ondernemers door het CME, bijvoorbeeld bij de aanvraag van de evenementenvergunning?
 2. Hoe kan het dat de organisatie van de RUG de genomen besluiten aan de ondernemers mededeelden, slechts twee weken voor het eindfeest?
 3. Wat gaat het college doen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen?
 4. Is het college het met ons eens dat bij een vroegtijdige en duidelijke communicatie met ondernemers veel problemen en irritaties voorkomen kunnen worden?
 5. Is het college het met ons eens dat wanneer er sprake is van het, al dan niet, tijdelijk afsluiten van toegangswegen, welke gevolgen kunnen hebben voor sommige ondernemingen deze tijdig en duidelijk moeten worden gecommuniceerd?

Ad. b.: Inzetten APVG.

 1. Waarom is er gekozen voor het inzetten van de APVG voor de terrassen aan de Grote Markt en het Waagplein?
 2. Hoe kan het dat de APVG wordt ingezet op het Waagplein met oog op veiligheid en dat vervolgens het Waagplein volledig aan de de organisatie van de RUG beschikbaar werd gesteld? Het argument dat de openbare orde en veiligheid in het geding was gaat toch niet op gezien de activiteiten van de RUG?
 3. Deelt het college de opvatting dat het inzetten van de APVG geen middel kan en mag zijn om vergunde terrassen in te laten ruimen om plek te maken voor derden, zeker niet wanneer dit zonder overleg met de ondernemer gebeurd?

Tot slot nog een aantal algemene vragen:

 1. Is het college voornemens om ondernemers in gevallen van het inruimen van terrassen minder precario in rekening te brengen.
 2. Kan het college toezeggen om alles in het werk te stellen om juridisch getouwtrek te voorkomen?
 3. Hoe kan het dat het inrichtingsplan van het Waagplein in twee weken tijd drie keer is veranderd? En waarom is ondernemers tot drie keer toe een andere inruimtijd medegedeeld?

Namens de fractie van de Stadspartij,
Amrut Sijbolts,

namens de fractie van het CDA,
René Bolle.