Actualiteitendebat interview Burgemeester met Shell

Door 23 januari 2019 Nieuws

De aardbevingen als gevolg van ruim een halve eeuw gaswinning in Groningen heeft voor een bijna onherstelbare schade gezorgd in Groningen. Shell is als moedermaatschappij van de NAM medeverantwoordelijk voor de gevolgen van gaswinning in Groningen. Gevolgen die nog steeds niet zijn opgelost en waar ook nog steeds geen oplossing lijkt te komen. Gevolgen waarvan Groningen nog lang last zal hebben.

Het verbaast Stadspartij voor Stad en Ommeland dan ook in hoge mate dat burgemeester Peter den Oudsten in een interview met Shell voor Shell een hoofdrol voorziet, voor wat betreft de energietransitie. Ook ziet de burgemeester een grote rol voor Shell op het gebied van samenwerking met het onderwijs.

Dit is echt veel te veel eer voor een bedrijf dat pas na ingrijpen van politiek, rechters en de Raad van State tot de orde wordt geroepen. Een bedrijf dat letterlijk en figuurlijk heel veel kapot heeft gemaakt in Groningen.

Naar aanleiding van het interview van de burgemeester hebben de fracties van Stadspartij voor Stad en Ommeland en de SP de volgende vragen voor het actualiteitendebat:

  1. Heeft de burgemeester spijt van de uitlatingen in het interview met de Shell?
  2. Is het College van B&W met de indienende fracties van mening dat de gemeente geen enkele afhankelijkheidsrelaties met Shell moet aangaan op het gebied van kennis en kapitaal?
  3. Is het College van B&W van mening dat de Shell geen enkele zeggenschap of bevoegdheden mag hebben en dus niet mag meebepalen bij de overgang naar duurzame, schoen en eerlijke energie? En dat er geen inmenging van de Shell mag plaatsvinden, waardoor de zeggenschap van Groningers over hun energievoorziening in het geding komt?
  4. Is het College van B&W met de indienende fracties van mening dat de Shell geen enkele bepalende rol mag spelen in Groningen en zich moet inzetten voor het betalen van schadeherstel en versterkingsopgave?
  5. Hoe denkt de burgemeester dat het op de gedupeerde Groningers die nog wachten op een schade opname en schade afhandeling en andere Groningers overkomt? De burgemeester roept in het artikel op tot samenwerking en ziet een hoofdrol voor de Shell. Die medeverantwoordelijk is voor de grote schade die is aangericht aan onze stad en regio.
  6. Wat heeft het College van B&W geleerd van de manier waarop het gasgebouw georganiseerd was, met inmenging van grote multinationals zoals Shell en Exxon Mobile? Welke lessen trekt het College van B&W uit deze recente geschiedenis?
  7. Is het College met ons van mening dat geen afhankelijkheidsrelatie mag ontstaan tussen inwoners en (lokale) overheden aan de ene kant en multinationals en commerciële marktpartijen aan de andere kant?

 

Laat een reactie achter