Aardbevingsproblematiek vraagt juridisch (ondersteunings-) fonds

Wij staan voor: 

  1. Een juridisch ondersteuningsfonds.
  2. Snelle schadeafhandeling zonder bureaucratische regels of ambtelijke molens.
  3. Ruimhartige vergoedingen van alle geleden schade, ook psychische.
  4. Terugdringen van de aardgaswinning en tegen zoutwinning.
  5. Een volledige compensatie of prijsgarantie van de waardedaling van woningen.
  6. Werk maken van de aardbevingsschade, zowel de veroorzakers aanpakken als de gedupeerden helpen.
  7. Actieve lobby om imagoschade van de regio tegen te gaan.
  8. Onderzoek naar reële, betaalbare veilige alternatieven voor aardgas.
  9. Versnelling van de versterkingsoperatie.
  10. Een openbaar calamiteitenplan, zodat inwoners weten wat ze moeten doen bij een grote aardbeving.

De aardbevingsproblematiek, als gevolg van de gaswinning in Groningen, is nog steeds geen topprioriteit in Nederland. De landelijke politiek laat Groningen keer op keer in de steek. Groningers staan met lege handen, na tientallen jaren gigantisch te hebben bijgedragen door de gaswinning in Groningen. Met Ten Boer is de nieuwe gemeente Groningen nu een ‘echte’ aardbevingsgemeente. Maar ook in Haren en de stad zelf is de schade als gevolg van aardbevingen gigantisch.

De lokale politiek staat meestal machteloos. Vooral met juridisch procederen, zowel collectief als individueel, zijn er tot nu toe successen geboekt. Successen met betrekking tot het reduceren van de gaswinning, maar ook juridische processen teneinde herstelkosten en waardeverlies te compenseren. Procederen is echter kostbaar. Daarom stelt de Stadspartij voor Stad en Ommeland voor om een juridisch fonds op te richten voor particulieren met schade als gevolg van gaswinning. Naast een fonds moet de gemeente Groningen ook juristen ter beschikking stellen om particulieren bij te staan. Jaarlijks moet de gemeente 0,5 miljoen euro bijdragen in deze proceskosten teneinde haar inwoners te steunen.

Ook moet de gemeente zelf actief procederen om haar bezittingen veilig te stellen of te laten repareren of versterken. Te denken valt aan gebouwen, monumenten, wegen en dijken en leidingen. De Rijksoverheid en de landelijke politiek heeft keer op keer laten zien geen betrouwbare partner te zijn voor Groningen.

Ook de imagoschade voor Groningen is enorm. Actieve lobby in Den Haag van het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders is daarom topprioriteit, teneinde Groningen ook hiervoor ruimhartig te compenseren. De gemeente Groningen zal bovendien veel beter in kaart moeten brengen waar en welke schades als gevolg van aardbevingen zich precies bevinden. De tijd van eindeloos praten is nu echt voorbij er zal vooral gehandeld en betaald moeten worden door het Rijk en Shell. De gemeente Groningen zal daarin voorop moeten lopen. Al was het alleen maar omdat de belangen het grootst zijn door de aanwezigheid van het meeste vastgoed en de meeste mensen, in de gemeente Groningen.