“Nu kunnen we onze inwoners van wijken en dorpen optimaal vertegenwoordigen”

De Stadspartij en 100% Groningen hebben besloten om per direct de handen ineen te slaan en als één lokale partij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in te gaan.

Dat is de uitkomst van een extra Algemene Ledervergadering van beide partijen die vanavond afzonderlijk van elkaar plaatsvonden. Daarmee onderstrepen beide partijen het belang van één grote lokale partij in de gemeente Groningen.

Stadspartij fractievoorzitter Amrut Sijbolts zal als lijsttrekker de kar gaan trekken. “Ik ben ongelooflijk trots. We gaan nu samen met 100% Groningen de verkiezingen in nadat we in 2018 al samengingen met de lokale partijen van Haren en Ten Boer. Hiermee kunnen we onze inwoners van wijken en dorpen optimaal vertegenwoordigen”, zegt Sijbolts.

100% Groningen Fractievoorzitter Yaneth Menger vervolgt: “Ik ben blij dat het in relatief korte tijd gelukt is om voortaan samen verder te gaan. Groningen heeft de behoefte aan een grote lokale partij en minder versplintering. Alleen zo kunnen we lokaal onze inwoners het beste vertegenwoordigen”.

Groningen is toe aan een grote lokale partij, een volkspartij die luistert naar en opkomt voor de belangen van onze inwoners, jong en oud in onze wijken en dorpen. En ook opkomt voor onze ondernemers en verenigingen. De Stadspartij en 100% Groningen krijgen dat voor elkaar. De nieuwe partij is divers en is een afspiegeling van de Groningse samenleving. Samen hebben ze nu vier zetels in de gemeenteraad en hebben ze de ambitie om door te groeien naar minimaal zes zetels en deelname aan het volgende college.

Voormalig 100% Groningen oprichtster Marjet Woldhuis laat weten de samenvoeging van beide partijen voor de volle 100% te steunen.
De Stadspartij en 100% Groningen willen door het samengaan de versplintering in de lokale politiek tegengaan. De twee partijen willen één blok vormen tegen vooral de landelijke politieke partijen in de raad die aangestuurd worden door Den Haag en weinig oog en gevoel hebben voor wat er echt in de wijken en dorpen aan de hand is.

“Door het samengaan wordt onze slagkracht en slagvaardigheid vergroot waarbij het belang voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen voorop staat”, besluiten Sijbolts en Menger.