Geen kolder in de kop, maar Groningse nuchterheid.

29 oktober 2013

  De begroting voor 2014 stelt de Stadspartij teleur. De woonlasten worden onvoldoende verlaagd en de OZB gaat weer omhoog.  De voedselbank draait ondertussen overuren. Diverse instellingen ontvangen 10% minder subsidie. De Stadspartij heeft er

No Picture

Stadspartij geschokt over rapport Stadstoezicht.

15 oktober 2013

De Stadspartij is geschokt over de rapportage van KPMG over de situatie rondom Stadstoezicht. Stadstoezicht heeft veel weg van een roerloos rubberen bootje op open zee dat stuurloos ronddobbert. Gezonken is het gelukkig nog niet,

Openstelling kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2014

2 oktober 2013

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Stadspartij op 7 juni jl. heeft de Stadspartij besloten de Kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 open te stellen voor alle Stadjers. De Algemene Ledenvergadering is o.a.

Nieuws

Vragen stopzetten subsidie Dierenopvang

2 oktober 2013

De Partij voor de Dieren, PvdA en Stadspartij hebben tezamen schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het mogelijk stopzetten van de gemeentelijk subsidie aan Stichting Dierenopvang Groningen per 2015. Bijna 25 jaar geleden

No Picture

Overzicht stemmingen raad 25 september

2 oktober 2013

Hieronder een overzicht van de stemmingen bij de tijdens de raadsvergadering van 25 september. 7. 1-minuut interventies   a. Wordt conformpunt 6r. b. Collegebrieven + presentatie Toekomst Drafbaan Groningen i.c.m. SP notitieBruisend Groningen voor iedereen.