Nieuws

Vragen damwanden Groninger Forum

7 januari 2013

De Fractie van de Stadspartij is ter ore gekomen dat, bij het aanleggen van de parkeergarage, onder wat een “Groninger Forum” moet worden, nu reeds problemen zijn opgetreden. De gekozen wijze van het aanleggen van de

Nieuws

Stadspartij wil Wallage horen

7 januari 2013

De Stadspartij vindt dat het onderzoek naar de verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs niet volledig. Volgens de Stadspartij ontbreekt één belangrijke naam in de openbare verhoren, namelijk die van oud burgemeester Jacques Wallage. Juist omdat