Selecteer een pagina

Stadspartij 100% voor Groningen zet Groningers op 1

Iedere dag zorgen Groningers dat de eigen omgeving een beetje beter en mooier wordt. Voor die mensen zijn wij er. We willen hen respect, ruimte en vertrouwen geven: de stem van onze inwoners erkennen we. We kiezen niet voor een Haagse, maar een Groninger agenda!

MOI!
Wat een plek is Groningen!

Stadspartij 100% voor Groningen

Een stad met internationale allure, met hechte dorpen en eigenzinnige wijken. Waar wij iedere dag leven, werken, leren, sporten en spelen: waar we genieten. Dichtbij en met elkaar. In een fijne omgeving.

Dit is ons thuis!

Maar, het kan nóg beter. En dat wil de Stadspartij 100% Groningen de komende jaren bereiken. 

Iedere dag zorgen Groningers dat de eigen omgeving een beetje beter en mooier wordt. Voor die mensen zijn wij er.

We willen respect, ruimte en vertrouwen geven: De inbreng van onze inwoners horen wij en geven wij een stem. We kiezen voor een Groninger agenda, niet voor een Haagse. 

Want onze inwoners, verenigingen en ondernemers weten immers wat er leeft in hun omgeving en wat er nodig is. Daarom vinden wij dat zij niet alleen mee moeten kunnen denken en praten. Maar ook mee moeten kunnen beslissen.  Niet alleen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, maar altijd.

Wij willen een gemeente die Groningers op 1 zet. Dat is precies wat Stadspartij 100% voor Groningen doet en altijd heeft gedaan.  Waarbij onze wijken en dorpen op 1 staan.

Stadspartij 100% voor Groningen is ontstaan uit de Stadspartij Groningen, 100% Groningen, de Sportpartij, Gezond Verstand Haren en Algemeen Ten Boer.

Ook lid worden van Stadspartij 100% voor Groningen?

Klik hier

Maak kennis met onze raadsleden

Amrut Sijbolts

Amrut Sijbolts

Lijsttrekker en fractievoorzitter

Hans Moerkerk

Hans Moerkerk

Raadslid

René Stayen

René Stayen

Raadslid

Yaneth Menger

Yaneth Menger

Raadslid

…en met onze top 12

1. Amrut Sijbolts

1. Amrut Sijbolts

Info over Amrut

Amrut Sijbolts, aangenaam. Ik zet ik me namens de Stadspartij dagelijks 100% voor Groningen in om onze gemeente beter te maken. Met speciale aandacht voor inspraak en participatie voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Waarbij we met hen in vertrouwen samenwerken en samen tot mooie plannen komen. Dat staat voor mij op 1! De stemmen van deze mensen verdedig ik te vuur en te zwaard, samen met onze fractie! Dat doen wij door de wijken en dorpen in te gaan en te luisteren wat er leeft en speelt in uw buurt. Dat is de reden waarom ik in 2001 medeoprichter van de Stadspartij was. Dit is wat ik en wij met z’n allen blijven doen! Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

2. Yaneth Menger

2. Yaneth Menger

Info over Yaneth

Yaneth Menger, aangenaam. Ik woon nu bijna dertig jaar in onze bijzondere mooie stad Groningen. Ik ben in Colombia geboren, in Friesland opgegroeid , in Den Haag gewoond, en in Rotterdam gestudeerd. Toch kan ik volmondig instemmen met de slogan, “er gaat niets boven Groningen”

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in politiek en volgde als klein meisje de Algemene Beschouwingen van de Tweede Kamer. Mijn oud docent Geschiedenis en Maatschappijleer voorspelde destijds al dat ik ooit in de politiek terecht zou komen. En de rest is geschiedenis……. Ik heb vier kinderen en ben naast politica ook allround beveiliger. Ik heb een aantal jaren op diverse AZC’s gewerkt en in de evenementenbeveiliging in een flexteam (interventieteam)

Ik ben oud ondernemer en geloof in mogelijkheden. Onmogelijk komt niet in mijn woordenboek voor en ik laat geen enkele kans onbenut! De begrippen; verbinden, bevlogenheid, enthousiasme, inspiratie, motivatie, strategisch en
doorzettingsvermogen, passen mij als een handschoen.

Ik ben makkelijk benaderbaar en daarnaast is het mijn eervolle en mooie taak om als volksvertegenwoordiger jullie stem te zijn in de gemeenteraad. Daarnaast onze controlerende taak richting het college naar eer en geweten uit te voeren en burgerinitiatieven indien mogelijk en uitvoerbaar te ondersteunen.

Het raadswerk op zich en werken binnen een fractie en daarnaast deel uitmaken van onze lokale politieke partij geeft mij enorm veel energie. Samenwerking aangaan met andere fracties daar waar nodig is mij geen brug te ver.

De grote taak die voor ons ligt richting de gemeentelijke verkiezingen en de daaropvolgende vier jaar als de grootste lokale politieke partij waarbij wij onze speerpunten mogen uitdragen, ten behoeve van de inwoners en onze kiezers wil ik met 100% inzet, enthousiasme en gedrevenheid uitvoeren. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

3. Mariska Sloot

3. Mariska Sloot

Info over Mariska

Mariska Sloot uit Haren, aangenaam. Sinds 2009 actief in de lokale politiek. In Haren was ik raadslid en wethouder en ik vind het ontzettend belangrijk dat ook de dorpen gehoord worden en hun wensen gerespecteerd. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

4. Hans Moerkerk

4. Hans Moerkerk

Info over Hans

Hans Moerkerk, aangenaam. Schildersbuurt, 54 jaar, 4 kinderen, ondernemer in media & horeca. In Groningen blijven hangen na een studie economie en sinds 2002 actief voor de Stadspartij 100% voor Groningen. Eerst woordvoerder, nu raadslid met vooral een focus op problemen rondom verkeer, wonen, economie en duurzaamheid. Duidelijke en eerlijke standpunten innemen en geen zoete woordjes in de raadsvergadering of te mooie beloften aan onze inwoners. Ook in de raad een zich ondersonderscheidende ondernemer, net als daar buiten. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

5. Chris Garrit

5. Chris Garrit

Info over Chris

Chris Garrit, aangenaam. Ik woon vanaf 1982 in Groningen en ben vanaf 1992 in Groningen actief in vele culturele organisaties, bedacht en organiseerde door de jaren heen meerdere muziekfestivals.
Ik werkte eerder jarenlang als groepswerker en (muziek) begeleider bij het Poortje in de stad Groningen en in verschillende jeugdzorgorganisaties.
Mensen kennen mij vooral als de eerste gekozen nachtburgemeester van Groningen. Hieruit volgden vele projecten om de (nacht) cultuur te bevorderen. Uit liefde voor de stad en de mensen van de straat. Inmiddels ben ik al jaren een (cultureel) ondernemer in de stad Groningen. Cultuur voor iedereen mogelijk maken is dan ook een van mijn speerpunten.

Ik zet mij binnen de Stadspartij 100% voor Groningen in voor: Eerlijke betaalbare huisvesting voor iedereen, duurzame leefbaarheid, (Pop)cultuur bevorderen, veiligheid, een kleurrijke diverse bruisende stad, aardbevingsdossier, echte inspraak bewerkstelligen, creatieve sector bevorderen en een meer sociale gemeente.
Natuurlijk blijft ik mij inzetten voor de Groninger nachtcultuur. Voor het maximaal genieten van de nacht in slapende en feestende vorm.
Belangrijk is om juist goed te luisteren naar de bewoners van de voor hem of haar mooiste stad van Nederland. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

6. Niels Hilboesen

6. Niels Hilboesen

Info over Niels

Niels Hilboesen, aangenaam. Een trotse stadjer met een brede blik en zet mij al decennia in om zaken op te pakken, te motiveren, beter te maken, Daarbij zie ik iedereen als persoon en plaats niet in een hokje. Geslacht, kleur, religie, geaardheid, maatschappelijke en financiële status is niet van belang. Waarom niet, omdat dat de afspiegeling is van onze gemeente. Achter elk mens schuilt een verleden, verhaal, maar ook een ambitie. Nu wil ik dat op het hoogste platform doen, de politiek. Wat ik al jaren heb gegeven en voor sta wil en ga ik ook laten zien op het politieke niveau.

En waarom voor de Stadspartij? Omdat de enige partij is dat een afspiegeling is van onze gemeente, qua personen, maar ook qua ervaring. Wij hebben geen landelijke handboeien om, wij zullen altijd de inwoners en ondernemers van deze gemeente op 1 zetten. Niet alleen in woord maar in daad, dat beloof ik en kan je mij aan houden. Samen zijn wij Groningen en dat gaan we nog een beetje mooier en beter maken. Voor jullie en de toekomst. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

7. René Stayen

7. René Stayen

Info over René

René Stayen, aangenaam. De burger moet steeds meer betalen en krijgt er steeds minder voor terug. Teveel geld gaat naar politieke hobby’s en prestige projecten. Lokale democratie is volgens mij dat mensen zelf kunnen meebeslissen over de zaken in hun eigen wijk of dorp. Naast het besttijden van de bureaucratie en het verbeteren van de leefbaarheid heeft het oplossen van de aardbevingsellende mijn speciale aandacht. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

8. Hans Singelenberg

8. Hans Singelenberg

Info over Hans

Hans Singelenberg, aangenaam. Ervaring als inwoner van Groningen, als student in Groningen, als vader van in Groningen geboren kinderen en als liefhebber van Groningen. De gemeenteraad neemt besluiten die voor ons leven in Groningen bepalend zijn. Het maakt dus uit wie er in die raad zitten en ik vind dat dit mensen moet zijn die Groningers op 1 zetten. Ik zet voor u graag Groningers op 1!

9. Anjo Mekel

9. Anjo Mekel

Info over Anjo

Anjo Mekel, aangenaam. Ik ben geboren in de stad en ben 63 jaar jong. Ik ben getrouwd met Anneke van Bergen en wij hebben twee volwassen zoons, Myron en Quinn. Sinds begin dit jaar ben ik de opa van Liam Xavi Joel . Mijn werk is sportdocent en bedrijfskundige en dat doe ik als zelfstandig ondernemer. Ook 100% Stadjer, een trotse Groninger en heb totaal geen last van ‘Calimerogedrag’. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

10. André Huitinga

10. André Huitinga

Info over André

André Huitenga, aangenaam. Als student gekomen en gebleven. Groningen is een levendige stad in een prachtige omgeving. Regelmatig spreek ik Groningers met goede plannen voor hun omgeving. Hoog tijd dat zij gehoord worden!

Mijn wijk is de Korrewegwijk. Een leuke mix van studenten, ouderen en gezinnen met kinderen. Steeds meer mensen willen hier wonen en dat brengt best wel wat uitdagingen met zich mee. Investeerders die woningen opkopen om een hoge huur te vangen, de Korreweg die misschien wel een fietsstraat moet worden en het Oosterhamriktracé, een aanvoerroute voor het UMCG.
Jaren geleden besloot ik mij al in te zetten voor mijn buurtje. Omdat het een leuke buurt moet blijven en omdat bewoners mee moeten kunnen praten over hun wijk. Ik heb bewoners ontmoet die met veel inzet en zonder beloning prachtige plannen hebben gemaakt voor een nieuwe Gerrit Krolbrug en voor een Groene Oosterhamrikzone. Het is frustrerend dat er het stadsbestuur helemaal niets doet met al deze plannen.

Als bewoners een echte stem krijgen, dan mag de Korrewegwijk met recht weer een prachtwijk genoemd worden. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

11. Marcel den Os

11. Marcel den Os

Info over Marcel

Marcel den Os, aangenaam. Werkzaam als muziekdocent in het primair onderwijs en als pianist en dirigent bij verschillende muziekverenigingen. Voor de partij ga ik mij inzetten om muziek en cultuur in de stad weer te laten bloeien. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

12. Yola Qubaisi

12. Yola Qubaisi

Info over Yola

Yola Qubaisi, aangenaam. Als vluchteling uit Libanon in Nederland gekomen toen ik drie was, en sinds mijn achttiende maatschappelijk betrokken. Ik geef mensen graag een stem, die gehoord moet worden. Binnen de gemeenteraad streef ik ernaar om kwetsbare inwoners van Groningen te helpen bij een betere leefomgeving. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

Wilt u ook lid worden van Stadspartij 100% voor Groninngen?

“Stadspartij 100% Voor Groningen” is een lokale partij die voor lokale problemen lokale en praktische oplossingen zoekt. Wij zijn niet met handen en voeten gebonden aan de landelijke politiek in Den Haag. Wij staan onafhankelijk in het politieke landschap van de gemeente Groningen.

Als u lid wordt krijgt u stemrecht en invloed op het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Dit kan tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Als lid bent u natuurlijk welkom bij onze verschillende ledenactiviteiten zoals de jaarlijkse barbecue, de ALV en andere bijeenkomsten . En dat voor slechts € 20,00 per jaar!

“De Stadspartij 100% Voor Groningen” is lid van Groninger Belang en daardoor indirect aangesloten bij de Onafhankelijke Senaatsfractie. Hierdoor zijn onze leden automatisch lid van het provinciale platform Groninger Belang en van het landelijke platform Onafhankelijke Senaats Fractie. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
Wilt u lid worden van “Stadspartij 100% Voor Groningen”? Dat kan door onderstaand formulier in te vullen. Het lidmaatschap* voor 2022 bedraagt € 20,00.

Lid worden
Ik wil jullie digitale nieuwsbrief wel/niet ontvangen.
Ja, ik wil ook indirect lid zijn van Groninger Belang en ik geef toestemming om bovenstaande gegevens te delen.
Ik ontvang wel/geen nieuws van Groninger Belang.
Ja, ik wil ook indirect lid zijn van de Onafhankelijke Senaatsfractie en ik geef toestemming om bovenstaande gegevens te delen.
Ik ontvang wel/geen nieuws van de Onafhankelijke Senaatsfractie.

Nieuws

De naam is bekend: “Stadspartij 100% voor Groningen”

De naam is bekend: “Stadspartij 100% voor Groningen”

De naam voor de nieuwe grote lokale partij die mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is bekend: “Stadspartij 100% voor Groningen” is het geworden en door de Algemene Ledenvergadering unaniem gekozen. Ook het nieuwe logo, de slogan waarmee de partij...

Lees meer
“DE BESTE LOKALE TWAALF”

“DE BESTE LOKALE TWAALF”

De kandidatenlijst van de samenwerkende partijen Stadspartij, 100% Groningen en de Sportpartij is definitief. Met deze twaalf kandidaten bovenaan de lijst willen de drie partijen samen de grootste lokale zege behalen die ooit in de gemeente Groningen is behaald.“Sinds...

Lees meer

Neem contact met ons op

Contact Us
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

info@stadspartijgroningen.nl

#zetgroningersop1

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze mailinglijst en ontvang automatisch de nieuwsbrieven, het laatste nieuws en updates in je mailbox.

U bent ingeschreven. Bedankt.