Stadspartij 100% voor Groningen zet Groningers op 1

Iedere dag zorgen Groningers dat de eigen omgeving een beetje beter en mooier wordt. Voor die mensen zijn wij er. We willen hen respect, ruimte en vertrouwen geven: de stem van onze inwoners erkennen we. We kiezen niet voor een Haagse, maar een Groninger agenda!

MOI!
Wat een plek is Groningen!

Stadspartij 100% voor Groningen

Een stad met internationale allure, met hechte dorpen en eigenzinnige wijken. Waar wij iedere dag leven, werken, leren, sporten en spelen: waar we genieten. Dichtbij en met elkaar. In een fijne omgeving.

Dit is ons thuis!

Maar, het kan nóg beter. En dat wil de Stadspartij 100% Groningen de komende jaren bereiken. 

Iedere dag zorgen Groningers dat de eigen omgeving een beetje beter en mooier wordt. Voor die mensen zijn wij er.

We willen respect, ruimte en vertrouwen geven: De inbreng van onze inwoners horen wij en geven wij een stem. We kiezen voor een Groninger agenda, niet voor een Haagse. 

Want onze inwoners, verenigingen en ondernemers weten immers wat er leeft in hun omgeving en wat er nodig is. Daarom vinden wij dat zij niet alleen mee moeten kunnen denken en praten. Maar ook mee moeten kunnen beslissen.  Niet alleen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, maar altijd.

Wij willen een gemeente die Groningers op 1 zet. Dat is precies wat Stadspartij 100% voor Groningen doet en altijd heeft gedaan.  Waarbij onze wijken en dorpen op 1 staan.

Stadspartij 100% voor Groningen is ontstaan uit de Stadspartij Groningen, 100% Groningen, de Sportpartij, Gezond Verstand Haren en Algemeen Ten Boer.

Volg ons op Social Media voor het laatste nieuws

Ook lid worden van Stadspartij 100% voor Groningen?

Klik hier

Maak kennis met onze raadsleden

Amrut Sijbolts

Amrut Sijbolts

Fractievoorzitter

Info over Amrut

Amrut Sijbolts, aangenaam. Ik zet ik me namens de Stadspartij dagelijks 100% voor Groningen in om onze gemeente beter te maken. Met speciale aandacht voor inspraak en participatie voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Waarbij we met hen in vertrouwen samenwerken en samen tot mooie plannen komen. Dat staat voor mij op 1! De stemmen van deze mensen verdedig ik te vuur en te zwaard, samen met onze fractie! Dat doen wij door de wijken en dorpen in te gaan en te luisteren wat er leeft en speelt in uw buurt. Dat is de reden waarom ik in 2001 medeoprichter van de Stadspartij was. Dit is wat ik en wij met z’n allen blijven doen! Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

Niels Hilboesen

Niels Hilboesen

Fractiewoordvoerder

Info over Niels

Niels Hilboesen, aangenaam. Een trotse stadjer met een brede blik en zet mij al decennia in om zaken op te pakken, te motiveren, beter te maken, Daarbij zie ik iedereen als persoon en plaats niet in een hokje. Geslacht, kleur, religie, geaardheid, maatschappelijke en financiële status is niet van belang. Waarom niet, omdat dat de afspiegeling is van onze gemeente. Achter elk mens schuilt een verleden, verhaal, maar ook een ambitie. Nu wil ik dat op het hoogste platform doen, de politiek. Wat ik al jaren heb gegeven en voor sta wil en ga ik ook laten zien op het politieke niveau.

En waarom voor de Stadspartij? Omdat de enige partij is dat een afspiegeling is van onze gemeente, qua personen, maar ook qua ervaring. Wij hebben geen landelijke handboeien om, wij zullen altijd de inwoners en ondernemers van deze gemeente op 1 zetten. Niet alleen in woord maar in daad, dat beloof ik en kan je mij aan houden. Samen zijn wij Groningen en dat gaan we nog een beetje mooier en beter maken. Voor jullie en de toekomst. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

Yaneth Menger

Yaneth Menger

Vicefractievoorzitter

Info over Yaneth

Yaneth Menger, aangenaam. Ik woon nu bijna dertig jaar in onze bijzondere mooie stad Groningen. Ik ben in Colombia geboren, in Friesland opgegroeid , in Den Haag gewoond, en in Rotterdam gestudeerd. Toch kan ik volmondig instemmen met de slogan, “er gaat niets boven Groningen”

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in politiek en volgde als klein meisje de Algemene Beschouwingen van de Tweede Kamer. Mijn oud docent Geschiedenis en Maatschappijleer voorspelde destijds al dat ik ooit in de politiek terecht zou komen. En de rest is geschiedenis……. Ik heb vier kinderen en ben naast politica ook allround beveiliger. Ik heb een aantal jaren op diverse AZC’s gewerkt en in de evenementenbeveiliging in een flexteam (interventieteam)

Ik ben oud ondernemer en geloof in mogelijkheden. Onmogelijk komt niet in mijn woordenboek voor en ik laat geen enkele kans onbenut! De begrippen; verbinden, bevlogenheid, enthousiasme, inspiratie, motivatie, strategisch en
doorzettingsvermogen, passen mij als een handschoen.

Ik ben makkelijk benaderbaar en daarnaast is het mijn eervolle en mooie taak om als volksvertegenwoordiger jullie stem te zijn in de gemeenteraad. Daarnaast onze controlerende taak richting het college naar eer en geweten uit te voeren en burgerinitiatieven indien mogelijk en uitvoerbaar te ondersteunen.

Het raadswerk op zich en werken binnen een fractie en daarnaast deel uitmaken van onze lokale politieke partij geeft mij enorm veel energie. Samenwerking aangaan met andere fracties daar waar nodig is mij geen brug te ver.

De grote taak die voor ons ligt richting de gemeentelijke verkiezingen en de daaropvolgende vier jaar als de grootste lokale politieke partij waarbij wij onze speerpunten mogen uitdragen, ten behoeve van de inwoners en onze kiezers wil ik met 100% inzet, enthousiasme en gedrevenheid uitvoeren. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

Marcel den Os

Marcel den Os

Fractiewoordvoerder

Info over Marcel

Marcel den Os, aangenaam. Werkzaam als muziekdocent in het primair onderwijs en als pianist en dirigent bij verschillende muziekverenigingen. Voor de partij ga ik mij inzetten om muziek en cultuur in de stad weer te laten bloeien. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

Mariska Sloot

Mariska Sloot

Raadslid

Info over Mariska

Mariska Sloot uit Haren, aangenaam. Sinds 2009 actief in de lokale politiek. In Haren was ik raadslid en wethouder en ik vind het ontzettend belangrijk dat ook de dorpen gehoord worden en hun wensen gerespecteerd. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

Erick Bakker

Erick Bakker

Fractiemedewerker

Hans Moerkerk

Hans Moerkerk

Raadslid

Info over Hans

Hans Moerkerk, aangenaam. Schildersbuurt, 54 jaar, 4 kinderen, ondernemer in media & horeca. In Groningen blijven hangen na een studie economie en sinds 2002 actief voor de Stadspartij 100% voor Groningen. Eerst woordvoerder, nu raadslid met vooral een focus op problemen rondom verkeer, wonen, economie en duurzaamheid. Duidelijke en eerlijke standpunten innemen en geen zoete woordjes in de raadsvergadering of te mooie beloften aan onze inwoners. Ook in de raad een zich ondersonderscheidende ondernemer, net als daar buiten. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

Wietske Poelman

Wietske Poelman

Fractiemedewerker

…en met onze steunfractie

René Stayen

René Stayen

Info over René

René Stayen, aangenaam. De burger moet steeds meer betalen en krijgt er steeds minder voor terug. Teveel geld gaat naar politieke hobby’s en prestige projecten. Lokale democratie is volgens mij dat mensen zelf kunnen meebeslissen over de zaken in hun eigen wijk of dorp. Naast het bestrijden van de bureaucratie en het verbeteren van de leefbaarheid heeft het oplossen van de aardbevingsellende mijn speciale aandacht. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

Hans Singelenberg

Hans Singelenberg

Info over Hans

Hans Singelenberg, aangenaam. Ervaring als inwoner van Groningen, als student in Groningen, als vader van in Groningen geboren kinderen en als liefhebber van Groningen. De gemeenteraad neemt besluiten die voor ons leven in Groningen bepalend zijn. Het maakt dus uit wie er in die raad zitten en ik vind dat dit mensen moet zijn die Groningers op 1 zetten. Ik zet voor u graag Groningers op 1!

Anjo Mekel

Anjo Mekel

Info over Anjo

Anjo Mekel, aangenaam. Ik ben geboren in de stad en ben 63 jaar jong. Ik ben getrouwd met Anneke van Bergen en wij hebben twee volwassen zoons, Myron en Quinn. Sinds begin dit jaar ben ik de opa van Liam Xavi Joel . Mijn werk is sportdocent en bedrijfskundige en dat doe ik als zelfstandig ondernemer. Ook 100% Stadjer, een trotse Groninger en heb totaal geen last van ‘Calimerogedrag’. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

André Huitinga

André Huitinga

Info over André

André Huitenga, aangenaam. Als student gekomen en gebleven. Groningen is een levendige stad in een prachtige omgeving. Regelmatig spreek ik Groningers met goede plannen voor hun omgeving. Hoog tijd dat zij gehoord worden!

Mijn wijk is de Korrewegwijk. Een leuke mix van studenten, ouderen en gezinnen met kinderen. Steeds meer mensen willen hier wonen en dat brengt best wel wat uitdagingen met zich mee. Investeerders die woningen opkopen om een hoge huur te vangen, de Korreweg die misschien wel een fietsstraat moet worden en het Oosterhamriktracé, een aanvoerroute voor het UMCG.
Jaren geleden besloot ik mij al in te zetten voor mijn buurtje. Omdat het een leuke buurt moet blijven en omdat bewoners mee moeten kunnen praten over hun wijk. Ik heb bewoners ontmoet die met veel inzet en zonder beloning prachtige plannen hebben gemaakt voor een nieuwe Gerrit Krolbrug en voor een Groene Oosterhamrikzone. Het is frustrerend dat er het stadsbestuur helemaal niets doet met al deze plannen.

Als bewoners een echte stem krijgen, dan mag de Korrewegwijk met recht weer een prachtwijk genoemd worden. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

Yola Qubaisi

Yola Qubaisi

Info over Yola

Yola Qubaisi, aangenaam. Als vluchteling uit Libanon in Nederland gekomen toen ik drie was, en sinds mijn achttiende maatschappelijk betrokken. Ik geef mensen graag een stem, die gehoord moet worden. Binnen de gemeenteraad streef ik ernaar om kwetsbare inwoners van Groningen te helpen bij een betere leefomgeving. Ik zet voor jou graag Groningers op 1!

Suzanne Kaklewska

Suzanne Kaklewska

Info over Suzanne

Ik ben Suzanne Kąklewska, een 22-jarige studente rechtsgeleerdheid die is opgegroeid in het prachtige Groningen. Afgelopen jaar heb ik in het bestuur van de Groninger Studentenbond gezeten als algemeen bestuurslid extern en heb ik een jaar lang de belangen van studerend Groningen behartigd.

Omdat ik al eerder met het huurrecht heb gewerkt, had ik al snel door dat de huisvestingsproblematiek in Groningen een groot probleem is. Zo heb ik in mijn bestuursjaar voornamelijk de focus gehad op de portefeuille huisvesting. Maar niet alleen huisvesting is een punt wat ik belangrijk vind.

Ook de jongeren, die hard zijn getroffen door de coronapandemie, voelen zich niet genoeg gehoord en de eenzaamheid groeit. Daarom vind ik het belangrijk dat ook de belangen van de jongeren op gebieden als onderwijs en zorg behartigd worden en dat ze goed worden vertegenwoordigd in de raad.

Daarom heb ik gekozen voor de lokale politiek en wil ik samen met Stadspartij 100% voor Groningen iets betekenen voor alle inwoners. #zetgroningersop1

– Martijn Kest
– Jan Ploeg

En dit is de complete lijst

(foto’s in willekeurige volgorde)

1 Amrut Sijbolts
2 Yaneth Menger
3 Mariska Sloot
4 Hans Moerkerk
5 Niels Hilboesen
6 René Staijen
7 Hans Singelenberg
8 Anjo Mekel
9 André Huitenga
10 Marcel den Os
11 Yola Qubaisi
12 Suzanne Kąklewska
13 Lianne Meijer
14 Erick Bakker
15 Jochem Atema
16 Louise Sloot
17 Soraya Houshyar Fahim
18 Jan Ploeg
19 Bauke van Stempvoort
20 Saschia Stoffers
21 Martin Rezelman
22 Ada Brokaar
23 Lutske Pultrum
24 Uno Sissingh
25 Esther Wiersema

26 Vince Huisman
27 Onno Hefti
28 Lennart Deddens
29 Sven Spijkerman
30 Frank Hospers
31 Alieke Rademaker
32 Geert Hovingh
33 Theo Hartwig
34 Benny Kleiker
35 Simon Bleeker
36 Conny Eldering
37 Sophia Roggen
38 Aura van der Meulen
39 André Dokter
40 Jan Knevelman
41 Eggo Bosklopper
42 Tekie Buissink
43 Gerjan Kelder
44 Willem Koster
45 Rob de Waard
46 Miep Hamming
47 Harm Derk Tammeling
48 Pieter Jan Jansen
49 Onno Kukler
50 Glenn Pinas

1 Amrut Sijbolts
2 Yaneth Menger
3 Mariska Sloot
4 Hans Moerkerk
5 Niels Hilboesen
6 René Staijen
7 Hans Singelenberg
8 Anjo Mekel
9 André Huitenga
10 Marcel den Os
11 Yola Qubaisi
12 Suzanne Kąklewska
13 Lianne Meijer
14 Erick Bakker
15 Jochem Atema
16 Louise Sloot
17 Soraya Houshyar Fahim
18 Jan Ploeg
19 Bauke van Stempvoort
20 Saschia Stoffers
21 Martin Rezelman
22 Ada Brokaar
23 Lutske Pultrum
24 Uno Sissingh
25 Esther Wiersema
26 Vince Huisman
27 Onno Hefti
28 Lennart Deddens
29 Sven Spijkerman
30 Frank Hospers
31 Alieke Rademaker
32 Geert Hovingh
33 Theo Hartwig
34 Benny Kleiker
35 Simon Bleeker
36 Conny Eldering
37 Sophia Roggen
38 Aura van der Meulen
39 André Dokter
40 Jan Knevelman
41 Eggo Bosklopper
42 Tekie Buissink
43 Gerjan Kelder
44 Willem Koster
45 Rob de Waard
46 Miep Hamming
47 Harm Derk Tammeling
48 Pieter Jan Jansen
49 Onno Kukler
50 Glenn Pinas

Wil je ook vrijwilliger worden?

Wil je wat betekenen voor je buurt, wijk of dorp? En steun je onze partij? Stuur dan een berichtje. Je hoort dan snel van ons.

Stuur direct een mail

Wilt u ook lid worden van Stadspartij 100% voor Groningen?

“Stadspartij 100% Voor Groningen” is een lokale partij die voor lokale problemen lokale en praktische oplossingen zoekt. Wij zijn niet met handen en voeten gebonden aan de landelijke politiek in Den Haag. Wij staan onafhankelijk in het politieke landschap van de gemeente Groningen.

Als u lid wordt krijgt u stemrecht en invloed op het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Dit kan tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Als lid bent u natuurlijk welkom bij onze verschillende ledenactiviteiten zoals de jaarlijkse barbecue, de ALV en andere bijeenkomsten . En dat voor slechts € 20,00 per jaar!

“De Stadspartij 100% Voor Groningen” is lid van Groninger Belang en daardoor indirect aangesloten bij de Onafhankelijke Senaatsfractie. Hierdoor zijn onze leden automatisch lid van het provinciale platform Groninger Belang en van het landelijke platform Onafhankelijke Senaats Fractie. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
Wilt u lid worden van “Stadspartij 100% Voor Groningen”? Dat kan door onderstaand formulier in te vullen. Het lidmaatschap* voor 2022 bedraagt € 20,00.

Lid worden
Ik wil jullie digitale nieuwsbrief wel/niet ontvangen.
Ja, ik wil ook indirect lid zijn van Groninger Belang en ik geef toestemming om bovenstaande gegevens te delen.
Ik ontvang wel/geen nieuws van Groninger Belang.
Ja, ik wil ook indirect lid zijn van de Onafhankelijke Senaatsfractie en ik geef toestemming om bovenstaande gegevens te delen.
Ik ontvang wel/geen nieuws van de Onafhankelijke Senaatsfractie.

Nieuws

De nood is hoog!

De nood is hoog!

Nederland gaat een ongekende lastige periode tegemoet. PvdA en GroenLinks in Den Haag roepen de regering op tot onmiddellijke actie om de koopkracht bij huishoudens te stutten. Voor de Gemeente Groningen zal het scenario er zeer waarschijnlijk nog minder gunstig uit...

Lees meer
“Wat is de stand van zaken met de energiecompensatie?”

“Wat is de stand van zaken met de energiecompensatie?”

Diverse fracties hebben enige tijd geleden het college bevraagt met betrekking tot de compensatiegelden voor mensen met een hoge energierekening. Dit geldt voor mensen die niet meer dan 120% van het bijstandsniveau verdienen. Het college gaf aan alles op alles te...

Lees meer

Neem contact met ons op

Contact Us
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

info@stadspartijgroningen.nl

#zetgroningersop1

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze mailinglijst en ontvang automatisch de nieuwsbrieven, het laatste nieuws en updates in je mailbox.

U bent ingeschreven. Bedankt.