REP

Vragen over verbinding Oosterpoort- Helpman

23 maart 2011 // 0 Comments

foto: gelkinghe.web-log.nl Onderwerp: vragen over voortgang Regio Specifiek Pakket/Regionaal Economisch Programma (RSP/REP), verbinding Oosterpoort- Helpman. Vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen. Geacht  college, U heeft de gemeenteraad per brief van 4 februari 2011 over de voorgang van het RSP/REP geïnformeerd. In uw brief maakt u onderscheidt tussen projecten. De bereikbaarheidsprojecten vallen in uw brief uiteen in: [Lees verder]

Schriftelijke vragen over REP

17 december 2010 // 0 Comments

Geacht College, In alle commotie rond het Groninger Forum worden diverse onwaarheden verkondigd om als stad maar gelijk te krijgen.Deze zijn leuk voor beinvloeding van de media en de bevolking, maar doen niets aan de waarheid af. Onze eerdere vragen over het reeds aangekochte onroerend goed horen hier ook bij. Ook het plaatje in het Dagblad van 17 december 2010 over de ZZL en REP geldstromen is niet helemaal [Lees verder]