No Picture

Vragen over verbinding Oosterpoort- Helpman

23 maart 2011

Onderwerp: vragen over voortgang Regio Specifiek Pakket/Regionaal Economisch Programma (RSP/REP), verbinding Oosterpoort- Helpman. Vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

No Picture

Schriftelijke vragen over REP

17 december 2010

Geacht College, In alle commotie rond het Groninger Forum worden diverse onwaarheden verkondigd om als stad maar gelijk te krijgen.Deze zijn leuk voor beinvloeding van de media en de bevolking, maar doen niets aan de