No Picture

Vragen over verbinding Oosterpoort- Helpman

23 maart 2011

Onderwerp: vragen over voortgang Regio Specifiek Pakket/Regionaal Economisch Programma (RSP/REP), verbinding Oosterpoort- Helpman. Vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

No Picture

Aanvullende vragen Oosterweg 83

2 september 2010

De raad heeft op 23 juni een voorbereidingsbesluit voor Oosterweg 83 genomen. Dit was toen reeds een aantal weken bekend. B&W had al eerder aangekondigd, dat ze een voorbereidingsbesluit genomen hadden, dat nog door de