Stadjerskrant

Het fiasco van inspraak

17 januari 2012 // 0 Comments

*Onderaan deze pagina treft u een naschrift aan ten aanzien van het artikel op pagina 13, hoofdstuk 5G, over de Bed & Breakfast aan de Rijksweg. “   Welkom en inleiding. Het bijzondere van deze publicatie is, dat die samenvalt met de viering van 10 jaar Stadspartij. Van 0 zetels in 2001 naar 5 zetels in 2011. De Stadspartij is alle kiezers hiervoor zeer dankbaar. Wij blijven ons voor hen inzetten. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Johan van Gelder die vele uren heeft gestoken in de interviews met betrokkenen en Gabor [Lees verder]