Ruimte en Wonen

Woordvoering interpellatie Noorderkerk bouwplan.

28 januari 2016 // 3 Comments

Voorzitter, Laat ik direct tot de kern komen en er niet om heen draaien, dat gebeurt namelijk al genoeg  in dit dossier. Op het spel staat de geloofwaardigheid van het lokaal bestuur. Het kan niet zo zijn dat er zorgvuldigheid beloofd wordt en dat er vervolgens fout op fout gestapeld wordt. Welke indruk heb je als omwonende van de Noorderkerk van de kwaliteit van het bestuur als er geen enkele transparantie is wat betreft de status van vergunningen, procedures, rechtspraak en mogelijke bouwactiviteiten? Als klap op de vuurpijl erkent een [Lees verder]

Gelegenheidspolitiek PvdA

26 februari 2014 // 0 Comments

De gemeenteraadsfractie van de PvdA heeft op 9 februari 2014 schriftelijk aan het college van B&W gevraagd om rekening te houden met omwonenden en de buurt bij nieuwbouwplannen. De partij heeft geconstateerd dat Stadjers: ‘[…] vragen hebben over een bouwplan in hun buurt. […] De bewoners maken zich daarbij zorgen om het effect dat een individuele [sic] bouwplan heeft op hun eigen woongenot, maar vragen zich ook af wie het sociale evenwicht van de buurt in de gaten houdt en hoe de leefbaarheid in hun buurt of wijk [Lees verder]

De Oostwand en het Forum: dubieus…

16 januari 2014 // 0 Comments

Dinsdag 14 januari besprak de commissie Ruimte en Wonen het nieuwe voorstel van B&W over de Oostwand en het Forum. Dit voorstel gaf de stand van zaken weer met betrekking tot de risico’s die aan beide projecten kleven. Alleen de Stadspartij en de Partij voor de Dieren stelden (opnieuw) de bouw van het Forum ter discussie. Opvallend – in negatieve zin – was het optreden van de SP, die zich in nogal cryptisch bewoordingen uitliet over het nieuwe voorstel. De overige partijen hielden het bij detailopmerkingen.   De [Lees verder]

College B&W kan overschrijden van 15% norm niet terugdraaien. Bezwaarschriften van burgers over studentenhuisvesting bleken volstrekt zinloos.

21 november 2013 // 0 Comments

    De Stadspartij is boos en teleurgesteld over de onherstelbare fouten van het College, dat vergunningen voor studentenhuizen aan het Hoornsediep afgaf waar dat niet had gemogen. De gemeente Groningen maakt bewust gebruikt van een zwaar verouderd telsysteem dat sinds 2011 al niet meer wordt geactualiseerd. Zo kwam het tot onterechte vergunningen. ijdens het tellen zag de gemeente de sloop van maar liefst 48 woningen in 2011 over het hoofd. De gemeente had hier in 2011 zelf een vergunning voor afgegeven. De Stadspartij stelde [Lees verder]

Buurten moeten gevrijwaard van onverantwoordelijke kamerverhuurders

23 augustus 2011 // 0 Comments

Afgelopen vrijdag werd het suikerunieterrein symbolisch overgedragen aan de gemeente Groningen. Sinds dat moment kan de gemeente vrijelijk beschikken over dit zeer grote terrein. De Stadspartij doet al sinds de vorige verkiezingen in maart 2010 een dringend beroep op de gemeente om studenten en jongerenhuisvesting groots en afdoend aan te pakken door het vestigen van een campus. Die kans doet zich nu voor om dit te verwezenlijken. Het is ook bittere noodzaak: er bereiken ons stelselmatig berichten over grimmige conflicten tussen burgers en [Lees verder]

Stadspartij wil herijking volledige verkeer- en vervoersprogramma

8 juni 2011 // 0 Comments

Herijking van het volledige verkeer- en vervoersprogramma in stad en Ommeland gewenst! foto: gemeente Groningen De Stadspartij zal deze visie kenbaar maken bij de behandeling van het stationsgebied en het Oosterhamriktracé in de commissie ruimte en wonen van 8 juni 2011. De Stadspartij constateert, dat er op vele terreinen van het verkeer en vervoer in en rond de stad Groningen visies worden geformuleerd en plannen worden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld voor de verbindingskanaalzone/stationsgebied, Zuidelijke Ringweg, Oosterhamriktracé etc. [Lees verder]

Studenten naar de Suikerunie

21 februari 2011 // 0 Comments

Wat een prachtige kop afgelopen donderdag in het Dagblad! De meerderheid van de raad wil dat het college onderzoek doet naar de mogelijkheid grote aantallen studenten tijdelijk op het braakliggende Suikerunieterrein te huisvesten. Het begin is er, eindelijk gaat de druk van de ketel in de buitenwijken. De problemen die daar zijn ontstaan worden niet meer door de raad ontkend. Wethouder Frank de Vries moest gisteren deze les nog leren. Hij bestond het in zijn afwijzende reactie op ons idee voor een campus op het suikerunieterrein te beweren, [Lees verder]

Schriftelijke vragen over REP

17 december 2010 // 0 Comments

Geacht College, In alle commotie rond het Groninger Forum worden diverse onwaarheden verkondigd om als stad maar gelijk te krijgen.Deze zijn leuk voor beinvloeding van de media en de bevolking, maar doen niets aan de waarheid af. Onze eerdere vragen over het reeds aangekochte onroerend goed horen hier ook bij. Ook het plaatje in het Dagblad van 17 december 2010 over de ZZL en REP geldstromen is niet helemaal [Lees verder]

Aanvullende vragen Oosterweg 83

2 september 2010 // 0 Comments

De raad heeft op 23 juni een voorbereidingsbesluit voor Oosterweg 83 genomen. Dit was toen reeds een aantal weken bekend. B&W had al eerder aangekondigd, dat ze een voorbereidingsbesluit genomen hadden, dat nog door de raad moest worden vastgesteld. In deze tussentijd heeft de projectontwikkelaar naar de Stadspartij bekend is, vele bouwplannnen ingediend, waarvan hij dacht, dat die nog onder het oude regiem zouden [Lees verder]