Kritiek Stadspartij op ontwerp Zuidelijke Ringweg

29 januari 2014 Amrut 0

  De gemeenteraad is in oktober 2013 akkoord gegaan met het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en de Milieueffectrapportage aangaande de Zuidelijke Ringweg. De weg wordt verbreed, het Julianaplein wordt ongelijkvloers. Bij de Oosterpoort en het Sterrebos wordt de weg verdiept en komen [lees verder]

1 2 3 5