Kritiek Stadspartij op ontwerp Zuidelijke Ringweg

29 januari 2014 Amrut 0

  De gemeenteraad is in oktober 2013 akkoord gegaan met het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en de Milieueffectrapportage aangaande de Zuidelijke Ringweg. De weg wordt verbreed, het Julianaplein wordt ongelijkvloers. Bij de Oosterpoort en het Sterrebos wordt de weg verdiept en komen [lees verder]

Openbaar vervoer in Ulgersmaborg

11 november 2013 Amrut 0

    De Stadpartij wil graag dat de inwoners van Groningen mobiel zijn.  Het niet hebben van eigen vervoer mag geen belemmering zijn om er een sociaal leven op na te houden en onderwijs te volgen. Iedereen heeft daar recht op. [lees verder]

Expert opinion zuidelijke ringweg

27 september 2013 Amrut 0

  Vorige week is verkeerskundig ir. Hans Blom door de gemeenteraad aangesteld om een expert opinion te geven over de plannen voor de zuidelijke ringweg. Hij rapporteert zijn bevindingen op 30 september aan de raad en de pers. De dag [lees verder]

Vragen Stadspartij over Zuidelijke Ringweg

7 april 2013 Amrut 0

Geacht college,   Naar aanleiding van de bijeenkomsten van de bewoners in Helpman en de Wijert en de vele eerdere bijeenkomsten en gesprekken met projectgroep en anderen heeft de Stadspartij de volgende vragen:   Waarom blijft de aansluiting van de [lees verder]

Woordvoering Stadspartij niet aanleggen regiotram

29 oktober 2012 Amrut 0

Voorzitter, De Stadspartij heeft gelijk gekregen, de critici van het Regiotramproject hebben altijd gelijk gehad! De regiotram was niet haalbaar. Het plan was technisch te ingewikkeld, organisatorisch bleven er onduidelijkheden en risico’s en uiteindelijk bleek het plan onbetaalbaar. Nu we [lees verder]

1 2 3