Beheer & Verkeer

Groninger Lokalen willen HSL verbinding met de randstad terug op de politieke agenda.

24 juni 2015 // 1 Comment

Een groot aantal van de Groninger lokale partijen willen dat er onderzocht wordt of er voldoende draagvlak is voor een haalbaarheidsstudie naar een “Zuiderzeelijn nieuwe stijl”. Daarom zullen zij allen eenzelfde motie indienden. Dit op initiatief van de raadfractie van de Stadspartij Groningen en de Statenfractie van Groninger Belang. Het initiatief wordt naast de eerder genoemde partijen in elk geval al ondersteund door: VZ2000, Gemeentebelangen Veendam, Samen voor Pekela, Gemeentebelangen Stadskanaal en Lokaal Pespectief. Naar [Lees verder]

Vragen over inwisselen fietsenrekken binnenstad voor fietsparkeervakken.

29 november 2014 // 2 Comments

Op maandag 24 november 2014 stond er op de website van RTV Noord vermeld dat fietsenrekken uit de binnenstad zullen verdwijnen en vervangen zullen worden door fietsparkeervakken. De argumentatie voor deze omwisseling is dat fietsers hun fiets dan korter zullen stallen en dat daardoor het straatbeeld minder rommelig wordt. Fietsers, zo lezen we, zullen hun fiets niet meer zo maar ergens op straat neerzetten. Om dit te faciliteren heeft WerkPro 200 fietsenstandaarden uitgedeeld. Deze inwisseling is in onze ogen niet in lijn met de ambitie van [Lees verder]

Vragen over de gebrekkige informatievoorziening voor bussen op het Hoofdstation

25 november 2014 // 2 Comments

Geacht college, Het is voor reizigers (vooral degenen die hier niet bekend zijn) die aankomen in Groningen op dit moment bijna niet te doen om de juiste bus snel te vinden. Er staan wel informatieborden, drie stuks zelfs, maar die zijn zodanig geplaatst dat ze absoluut niet opvallen. Het eerste bord, schuin tegenover de Werkmanbrug, staat bij de haltes C en D waarvoor je eerst al een behoorlijke voettocht vanuit het station moet maken, en geeft aan de straatkant een plattegrond met de bus perrons. Maar helaas is die in spiegelbeeld erin [Lees verder]

Verslechtering openbaar vervoer de Hunze en zuidelijke stadswijken?

9 april 2014 // 0 Comments

Op 5 januari is de nieuwe dienstregeling ingegaan. Er zijn robuuste lijnen, de Q link, die het zeer goed doen volgens een eerste evaluatie. Wij zijn er als voorvechters van goed OV dan ook erg blij mee, hoewel wij het betreuren dat de bushaltes in de Oosterstraat en Gelkingestraat zijn opgeheven. Deze robuuste lijnen mogen wat ons betreft niet ten koste gaan van de ‘dunnere’ lijnen, het fijnmazige openbaarvervoer net dat het openbaar vervoer in vele wijken verzorgt en die van essentieel belang zijn voor de leefbaarheid van die wijken. De [Lees verder]

Kritiek Stadspartij op ontwerp Zuidelijke Ringweg

29 januari 2014 // 0 Comments

foto: gemeente Groningen   De gemeenteraad is in oktober 2013 akkoord gegaan met het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en de Milieueffectrapportage aangaande de Zuidelijke Ringweg. De weg wordt verbreed, het Julianaplein wordt ongelijkvloers. Bij de Oosterpoort en het Sterrebos wordt de weg verdiept en komen overkappingen. Een projectgroep van rijk, provincie en gemeente werkte de plannen uit. De raad was niet geheel en al tevreden en nam twaalf moties aan. Deze komen als zienswijze op het bureau terecht van de minister van Infrastructuur [Lees verder]

Openbaar vervoer in Ulgersmaborg

11 november 2013 // 0 Comments

    De Stadpartij wil graag dat de inwoners van Groningen mobiel zijn.  Het niet hebben van eigen vervoer mag geen belemmering zijn om er een sociaal leven op na te houden en onderwijs te volgen. Iedereen heeft daar recht op. In die zin zien wij betaalbaar openbaar vervoer als een sociale voorziening.  Voor Ulgersmaborg geldt bovendien dat het een NLA wijk is. Dat betekent dat het een wijk is met veel lage inkomens en veel huurwoningen, waar waarschijnlijk het autobezit lager ligt dan in andere wijken. Reden te meer om ervoor te pleiten [Lees verder]

Expert opinion zuidelijke ringweg

27 september 2013 // 0 Comments

  foto: gemeente Groningen Vorige week is verkeerskundig ir. Hans Blom door de gemeenteraad aangesteld om een expert opinion te geven over de plannen voor de zuidelijke ringweg. Hij rapporteert zijn bevindingen op 30 september aan de raad en de pers. De dag erna, dinsdag 1 oktober om 20.00 uur, discussiëert de commissie Beheer & Verkeer over zijn rapportage.  De raad heeft Blom een aantal vragen voorgelegd, die te maken hebben met de gevolgen van de herbouw voor de stadswegen rond de ringweg. Op sommige plekken neemt de [Lees verder]

Antwoorden College op vragen Stadspartij Zuidelijke ringweg.

26 april 2013 // 0 Comments

VRAGEN van de heer A.W. Maat van de Stadspartij betreffende de Zuidelijke Ringweg. (Binnengekomen: 8 april 2013.)  Het college beantwoordt de vragen als volgt:  1.    Waarom blijft de aansluiting van de Hereweg op de ringweg niet gehandhaafd? Het verdwijnen van de aansluiting levert meer verkeer in de wijken op. We zijn er ons van bewust dat dit mogelijk ten koste gaat van (een deel van) de deksel bij het Sterrebos.  De aansluiting van de Hereweg op de ringweg blijft. De op- en afritten zoals die er nu liggen verdwijnen weliswaar, maar [Lees verder]

Vragen Stadspartij over Zuidelijke Ringweg

7 april 2013 // 0 Comments

foto: gemeente Groningen Geacht college,   Naar aanleiding van de bijeenkomsten van de bewoners in Helpman en de Wijert en de vele eerdere bijeenkomsten en gesprekken met projectgroep en anderen heeft de Stadspartij de volgende vragen:   Waarom blijft de aansluiting van de Hereweg op de ringweg niet gehandhaafd? Het verdwijnen van de aansluiting levert meer verkeer in de wijken op. We zijn er ons van bewust dat dit mogelijk ten koste gaat van (een deel van) de deksel bij het Sterrebos. Johan Kramer, bewoner van de Herewegbuurt, heeft [Lees verder]

Woordvoering Stadspartij niet aanleggen regiotram

29 oktober 2012 // 0 Comments

Voorzitter, De Stadspartij heeft gelijk gekregen, de critici van het Regiotramproject hebben altijd gelijk gehad! De regiotram was niet haalbaar. Het plan was technisch te ingewikkeld, organisatorisch bleven er onduidelijkheden en risico’s en uiteindelijk bleek het plan onbetaalbaar. Nu we de rekening opmaken ligt er tonnen boter op het hoofd van PvdA, SP en D66. Hun talmen en aarzelen voorkwam dat de stekker er al voor de zomer  werd uitgetrokken. Wanneer wij alsnog met hoge claims worden geconfronteerd is het hùn schuld. Toch zijn we [Lees verder]
1 2 3