Articles by Amrut

Zorgen over Sportpark Corpus den Hoorn

22 april 2014 // reacties

In de aanloop naar de sportcarrousel is er uitvoerig gesproken over de inpassing van FC Groningen op sportpark Corpus den Hoorn en de gevolgen hiervan voor de aanwezige amateurverenigingen. Er is telkens gezegd dat de breedtesport er niet op achter uit zou gaan, integendeel: er zou juist meer ruimte komen om de breedtesport te faciliteren en zelfs ruimte om eventuele groei van de verenigingen op te vangen. Toch heeft Gronitas als amateurvereniging al letterlijk het veld moeten ruimen en het sportpark moeten verlaten. De gehele gang der zaken [Lees verder]

Verklaring van de lijsttrekker tijdens de raad van 27 maart

28 maart 2014 // reacties

Allereerst een welkom en felicitaties aan alle nieuwe en herkozen raadsleden. Wanneer ik zeg dat de verkiezingsuitslag van afgelopen maart historisch was dan overdrijf ik niet. De komende jaren zullen niet makkelijk worden. We zullen ons als nieuwe raad volledig op de decentralisaties moeten storten en dat wordt nog een zware klus. Zeker met de rijksbezuinigingen en de eigen bezuinigingen zal dat niet makkelijk worden. Voor de Stadspartij staat voorop dat we een sociale stad kunnen blijven waarbij niemand aan de kant komt te staan en mensen [Lees verder]

Duiding Stadspartij over uitslag van gemeenteraadsverkiezingen

25 maart 2014 // reacties

Over ons eigen verlies: Dat hebben we niet zien aankomen. Je kunt zeggen dat de lokale verkiezingen vooral een landelijk karakter hebben gehad maar dat is net zoiets als klagen over het weer: daarvan gaat de zon ook niet schijnen. Als we kunnen vaststellen dat lokale thema’s slechts een bescheiden rol hebben gespeeld bij deze verkiezingen dan kunnen we ons dat zelf aanrekenen want de Stadspartij is de partij bij uitstek die dergelijke thema’s zou moeten aandragen. Laten we het beestje maar bij de naam noemen, de houdbaarheidsdatum [Lees verder]

De Kiezer heeft gesproken

23 maart 2014 // reacties

Afgelopen woensdag heeft de kiezer gesproken: het roer in Stad moet om. Een andere conclusie kun je na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 niet trekken. Vooraf had niemand gerekend op de monsterzege van D’66, van vier naar negen zetels, waarmee ik deze partij hier nogmaals feliciteer. Toch levert de totaaluitslag een wat wrange nasmaak op; de kiezer lijkt toch ook een ‘landelijke stem’ te hebben uitgebracht. De winst van de SP was verwacht, maar D’66 op negen zetels niet. Je zou het het ‘Pechtoldeffect’ kunnen noemen, [Lees verder]

Stadspartij wil verkeersplan voor De Wijert

5 maart 2014 // reacties

De vernieuwing van de Zuidelijke Ringweg is in de fase beland van de beoordeling van zienswijzen door het ministerie van I&M. Binnenkort kunnen we het definitieve plan verwachten. In het ontwerp van de projectorganisatie zit onder andere de Helperzoomtunnel verwerkt, bedoeld om de spoorwegovergang bij de Helperzoom/Esperantostraat te vervangen. Om te voorkomen dat de wijk Helpman tussen de Hereweg en de Helperzoom veel meer verkeer krijgt te verwerken, zijn er twee soorten maatregelen bedacht: het tegengaan van sluipverkeer en een [Lees verder]

Stadspartij zeer ontevreden over ‘sportcarrousel’

6 februari 2014 // reacties

Foto: gemeente.groningen.nl Wanneer het gevolg van je beleid is dat je een wijk en een voetbalclub tegen je in het harnas jaagt, dan doe je als college in onze ogen iets niet goed. De bewoners van de Wijert en NIC wachten inmiddels al zo’n tien jaar op een nieuwe sporthal. Na jaren aan het lijntje te zijn gehouden, krijgen zij niet wat hun was beloofd. De afgekeurde sporthal wordt, als het aan het college ligt, vervangen door een spelhal. Daarmee wordt niet toegekomen aan de wensen van betrokken partijen, die al jaren bestaan en [Lees verder]

Sint-Maarten

11 november 2013 // reacties

Vandaag is het Sint-Maarten, mijn favourite feestdag. Ieder jaar verheug ik me weer op de stoet van kinderen die met lampions langs de straat gaan om snoep op te halen. Ik hoop dat het geest van de strenge VN-inspectrices mag blijven bestaan! Het is een feestdag die eigenlijk aan delen en geven is gewijd, maar zo zien de kleine lampiondragers het niet. De kinderen zijn zeer materialistisch, het gaat ze om snoep, véél snoep, en om dat doel te halen worden de liedjes tot het minimum ingekort. Ze zijn dan ook lang niet allemaal blij met met [Lees verder]

Eerste oordeel over de begroting

7 november 2013 // reacties

Foto: RTVNoord Hieronder vind u de woordvoering van Amrut Sijbolts, over de begroting in de commissie Financiën en Veiligheid. Voorzitter, De tweede begroting van dit college. Het lijkt een lastig verhaal, 5 partijen over het volledig spectrum welke samen een begroting moeten opstellen. Er zou dus nu een sociaal liberale begroting moeten liggen, met misschien een christelijk randje. Waarbij het de VVD niet is gelukt om de OZB te [Lees verder]

Vragen stopzetten subsidie Dierenopvang

2 oktober 2013 // reacties

De Partij voor de Dieren, PvdA en Stadspartij hebben tezamen schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het mogelijk stopzetten van de gemeentelijk subsidie aan Stichting Dierenopvang Groningen per 2015. Bijna 25 jaar geleden heeft de gemeente Groningen het initiatief genomen de Stichting Dierenopvang Groningen op de huidige locatie aan de Adorperweg te huisvesten. De Stichting Dierenopvang Groningen is een vrijwilligersorganisatie, die financieel gesteund wordt door de gemeenten Groningen, Haren, Zuidhorn, Tynaarlo en door [Lees verder]
1 2 3 18