Articles by Amrut

Storing

27 oktober 2014 // reacties

Wegens een technische storing kan onze website anders worden weergegeven dan u van ons bent gewend. Wij proberen om dit zo spoedig mogelijk op te [Lees verder]

Actualiteitendebat omgang met ondernemers

17 juni 2014 // reacties

Afgelopen weken verschenen er in de media diverse berichten over ontevreden ondernemers in aanloop naar het lustrum eindfeest van de RUG. Een aantal horecaondernemers voelen zich zonder overleg buitenspel gezet. Vanwege het feest van de Rijksuniversiteit afgelopen zaterdag, die 400 jaar bestaat, werd de horecaexploitatie op het plein werd overgenomen door de organisatie van het feest. De ondernemers kregen pas 2 weken van te voren de mededeling, door studenten van de RUG, dat zij hun terrassen moesten inruimen, pas een aantal dagen later [Lees verder]

De Stadspartij over het nieuwe college

19 mei 2014 // reacties

Het heeft even geduurd, maar daar is-ie dan: het nieuwe college. Namens de fractie van de Stadspartij, gefeliciteerd. Het coalitiekoord, onder de titel: ‘Voor de verandering’, zal dan wel gaan over de door D66 gewenste hervorming. Ik citeer een stelling van de columnist Gert Greveling: ‘De sleutel van de deur naar verandering zit aan de binnenkant.’ Hiermee wilde hij aangeven dat verandering binnen de branche waarin hij werkzaam was, meer dan ooit noodzakelijk was, door de hele organisatie heen, aan de voorkant, maar vooral ook aan de [Lees verder]

Zorgen over Sportpark Corpus den Hoorn

22 april 2014 // reacties

In de aanloop naar de sportcarrousel is er uitvoerig gesproken over de inpassing van FC Groningen op sportpark Corpus den Hoorn en de gevolgen hiervan voor de aanwezige amateurverenigingen. Er is telkens gezegd dat de breedtesport er niet op achter uit zou gaan, integendeel: er zou juist meer ruimte komen om de breedtesport te faciliteren en zelfs ruimte om eventuele groei van de verenigingen op te vangen. Toch heeft Gronitas als amateurvereniging al letterlijk het veld moeten ruimen en het sportpark moeten verlaten. De gehele gang der zaken [Lees verder]

Verklaring van de lijsttrekker tijdens de raad van 27 maart

28 maart 2014 // reacties

Allereerst een welkom en felicitaties aan alle nieuwe en herkozen raadsleden. Wanneer ik zeg dat de verkiezingsuitslag van afgelopen maart historisch was dan overdrijf ik niet. De komende jaren zullen niet makkelijk worden. We zullen ons als nieuwe raad volledig op de decentralisaties moeten storten en dat wordt nog een zware klus. Zeker met de rijksbezuinigingen en de eigen bezuinigingen zal dat niet makkelijk worden. Voor de Stadspartij staat voorop dat we een sociale stad kunnen blijven waarbij niemand aan de kant komt te staan en mensen [Lees verder]

Duiding Stadspartij over uitslag van gemeenteraadsverkiezingen

25 maart 2014 // reacties

Over ons eigen verlies: Dat hebben we niet zien aankomen. Je kunt zeggen dat de lokale verkiezingen vooral een landelijk karakter hebben gehad maar dat is net zoiets als klagen over het weer: daarvan gaat de zon ook niet schijnen. Als we kunnen vaststellen dat lokale thema’s slechts een bescheiden rol hebben gespeeld bij deze verkiezingen dan kunnen we ons dat zelf aanrekenen want de Stadspartij is de partij bij uitstek die dergelijke thema’s zou moeten aandragen. Laten we het beestje maar bij de naam noemen, de houdbaarheidsdatum [Lees verder]

De Kiezer heeft gesproken

23 maart 2014 // reacties

Afgelopen woensdag heeft de kiezer gesproken: het roer in Stad moet om. Een andere conclusie kun je na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 niet trekken. Vooraf had niemand gerekend op de monsterzege van D’66, van vier naar negen zetels, waarmee ik deze partij hier nogmaals feliciteer. Toch levert de totaaluitslag een wat wrange nasmaak op; de kiezer lijkt toch ook een ‘landelijke stem’ te hebben uitgebracht. De winst van de SP was verwacht, maar D’66 op negen zetels niet. Je zou het het ‘Pechtoldeffect’ kunnen noemen, [Lees verder]

Stadspartij wil verkeersplan voor De Wijert

5 maart 2014 // reacties

De vernieuwing van de Zuidelijke Ringweg is in de fase beland van de beoordeling van zienswijzen door het ministerie van I&M. Binnenkort kunnen we het definitieve plan verwachten. In het ontwerp van de projectorganisatie zit onder andere de Helperzoomtunnel verwerkt, bedoeld om de spoorwegovergang bij de Helperzoom/Esperantostraat te vervangen. Om te voorkomen dat de wijk Helpman tussen de Hereweg en de Helperzoom veel meer verkeer krijgt te verwerken, zijn er twee soorten maatregelen bedacht: het tegengaan van sluipverkeer en een [Lees verder]

Stadspartij zeer ontevreden over ‘sportcarrousel’

6 februari 2014 // reacties

Foto: gemeente.groningen.nl Wanneer het gevolg van je beleid is dat je een wijk en een voetbalclub tegen je in het harnas jaagt, dan doe je als college in onze ogen iets niet goed. De bewoners van de Wijert en NIC wachten inmiddels al zo’n tien jaar op een nieuwe sporthal. Na jaren aan het lijntje te zijn gehouden, krijgen zij niet wat hun was beloofd. De afgekeurde sporthal wordt, als het aan het college ligt, vervangen door een spelhal. Daarmee wordt niet toegekomen aan de wensen van betrokken partijen, die al jaren bestaan en [Lees verder]
1 2 3 19