Komen er Tiny Houses in Groningen?

Nieuws
18 februari 2017

In de raad van woensdag 15 februari was iedereen positief over het voorstel van GroenLinks en Partij voor de Dieren om Tiny Houses, kleine huisjes, in Groningen te bouwen. De Stadspartij sprak ook waardering uit

‘Provincie maakt puinhoop herindeling’

Nieuws
16 februari 2017

“De provincie heeft een puinhoop gemaakt van de gemeentelijke herindeling met Haren.” Dat zei fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij woensdag 15 februari in de gemeenteraad. De raad stemde unaniem voor het bestuursakkoord dat de

Ook Stadspartij liep mee in fakkeloptocht

Nieuws
13 februari 2017

Leden van de Stadspartij liepen dinsdagavond 7 februari mee in de fakkeloptocht tegen de gaswinning in Groningen. Een lange stoet van meer dan vierduizend mensen trok in de ijzige kou vanaf de Vismarkt door Groningen.

Steun het protest!

Nieuws
6 februari 2017

Op 7 februari organiseren de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie weer een fakkeloptocht. Met dit protest willen we de lijsttrekkers, die de dag daarop komen debatteren in Groningen, ervan doordringen dat het roer om moet.

 • De stad begint bij uw voordeur.

  De stad begint bij uw voordeur.

  Je hoort vaak zeggen dat de politiek te veraf staat van de mensen. Den Haag, het provinciehuis en het stadhuis, het lijken soms ivoren torens van waaruit men neerkijkt op de mensen. De Stadspartij kijkt anders naar de stad, wij proberen de stad te zien zoals u die ziet.
 • U praat mee.

  U praat mee.

  De beste ideeën komen van u. Daarom moet u ruimte krijgen om mee te denken en beslissen over wat er in uw straat, buurt en wijk speelt. Stadjers, zijn naast bewoners, ook vakmensen en kennen hun eigen omgeving goed.
 • Een veilige woonomgeving.

  Een veilige woonomgeving.

  Wie zich onveilig voelt, voelt zich niet meer thuis. Daarom moet de gemeente, als de veiligheid in het geding is, snel passende maatregelen nemen. Daarbij gaat het niet alleen om zaken als extra politie-inzet, cameratoezicht en verkeersveiligheid maar ook om de aardbevingen door gaswinning.
 • Goede zorg is vanzelfsprekend.

  Goede zorg is vanzelfsprekend.

  Groningen is altijd een sociale stad geweest en dat moet zo blijven. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg. Mensen die zorg nodig hebben moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente de zorg goed en betaalbaar regelt.
 • Goed onderhoud in de hele stad.

  Goed onderhoud in de hele stad.

  De Stadspartij wil dat onze stad er netjes en verzorgd uitziet. Dat doen we met z'n allen maar als gemeente moeten we het goede voorbeeld geven. Daarom bezuinigen we niet op onderhoud.

Volg ons op Facebook

Wij zijn lid van Groninger Belang

En daardoor indirect aangesloten bij de